Javni razpis za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa v občini Tolmin v letu 2023

Občina Tolmin je 12. 5. 2023 v Uradnem listu RS, št. 53/2023 objavila Javni razpis za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa (LPŠ) v občini Tolmin v letu 2023.

Predmet razpisa so športni programi, športni objekti, razvojne dejavnosti v športu, organiziranost v športu ter športne prireditve in promocija športa. Izbrani programi morajo biti izvedeni in dodeljena sredstva porabljena v letu 2023.

Prijave so možne do ponedeljka 29. maja 2023 na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo najdete v priponki. Prijave se lahko odda po pošti na naslov Zavod KŠM Tolmin, p.p. 80, 5200 Tolmin (velja pravilo dospetja – vloga mora na naslov prispeti do roka), osebno v prostorih Zavoda KŠM Tolmin (do dneva roka do 15. ure) ali po elektronski pošti na naslov direktor@ksm.si (prva stran s podpisom mora biti skenirana).

Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija so v spodnjih priponkah.

JR za sofinanciranje izvajanja LPŠ v Občini Tolmin v letu 2023

JR LPŠ 2023 – pogoji in merila

JR LPŠ 2023 – razpisna dokumentacija

JR LPŠ 2023 – vzorec pogodbe