Javni natečaj za oblikovanje celostne grafične podobe Mladinskega centra Tolmin

Zavod KŠM Tolmin objavlja javni natečaj za celostno grafično podobo Mladinskega centra Tolmin.

V letu 2024 bomo mladi v Tolminu pridobili nove javne prostore za druženje mladih, tj. Mladinski center Tolmin. Z vzpostavitvijo Mladinskega centra Tolmin želimo mladim omogočiti dostopen, prijazen in odprt prostor, ki bi ponujal kvalitetno prostorsko in tehnično infrastrukturo ter ustrezne dejavnosti in projekte. Mladinski center je v prvi vrsti namenjen kakovostnemu preživljanju prostega časa mladih; druženju, podpori pri samoiniciativnih pobudah, neformalnemu izobraževanju, prostovoljskemu udejstvovanju, udejstvovanju na področju kulture, družbenih dejavnostih, učenju, skupinskemu delu ter informiranju mladih. Osnovni cilj delovanja bo tudi povezovanje mladih in mladinskih organizacij v občini Tolmin.

Skladno z vzpostavitvijo novih prostorov bomo vzpostavili tudi novo celostno grafično podobo. Izbrana celostna podoba bo služila kot sredstvo informiranja za promocijo v javnosti, dosego ciljne skupine, tj. mladih kot tudi za oblikovanje interierja novih prostorov Mladinskega centra Tolmin.

Zavod KŠM Tolmin vabi vse zainteresirane mlade, stare med 15 in 30 let, k prijavi na natečaj za oblikovanje CGP Mladinskega centra Tolmin. Od prijavitelja/ice pričakujemo predlog znaka (logotip), priročnik CGP, pojasnilo idejne rešitve, določitev barvnega prostora ter določitev pisav. Opcijsko lahko prijavitelji/ice oddate tudi predloge za dodatno ime prostorov, ki bo dopolnjevalo poimenovanje prostora Mladinski center Tolmin. Dobrodošel, a neobvezen element je tudi predlog spremljajočega slogana v slovenskem in angleškem jeziku.

Iščemo CGP, ki bo edinstven, proaktiven, drzen ter mladim prijazen. S CGP-jem bomo gradili prepoznavnost Mladinskega centra Tolmin med mladimi kot tudi splošno javnostjo.

Rok za oddajo ponudbe je 30. junij 2024Svoje predloge oddate fizično na naslov Zavod KŠM Tolmin, Dijaška ulica 12C, 5220 Tolmin s pripisom »Javni natečaj za izbor CGP Mladinskega centra Tolmin« in obvestilo o oddaji razpisa preko elektronske pošte na: mladina@ksm.si.

IZBRAN PRIJAVITELJ BO ZA SVOJE DELO DOBIL DENARNO NAGRADO V VREDNOSTI 350 EUR (neto). 

Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni predvidoma do 12. julija 2024. Rezultati razpisa bodo javno objavljeni na spletni strani naročnika.

Za vsa vprašanja smo na voljo na mladina@ksm.si.

Besedilo javnega natečaja je dostopno tukaj:

Natečajna dokumentacija CGP MC Tolmin

Mlada parada ponovno povezala mlade in mlade po srcu

V soboto, 4. maja je Tolmin preplavila energija mladih na dogodku Tržnica mladinskih organizacij na Mladi paradi 2024.

Na dogodku smo obiskovalce pozdravili s friko, zabavnimi igrami, različnimi izzivi, kolesom sreče in še mnogimi drugimi zanimivimi stvarmi, ki jih je pripravilo kar 14 sodelujočih mladinskih organizacij, ki delujejo v naši občini. Na stojnicah so svoje aktivnosti, poslanstvo, projekte in dogodke predstavljali: Klub tolminskih študentov, Mladinski svet občine Tolmin, Rod Puntarjev Tolmin, ŠKTD Tantadruj, ŠKTD Lom, Društvo podeželske mladine Primorska, ŠKD UČE, PGD Tolmin – sekcija mladih, Mladina KŠM Tolmin. Prvič pa smo k sodelovanju povabili tudi Mladinski svet Slovenije, s katerimi bomo letos sodelovali v okviru priprave nove strategije za mlade v občini Tolmin, pa DrogArt, ter dva kluba študentov; ajdovskega in sežanskega.

Za super vzdušje so poskrbeli lokalni raper Iaria & Sami domači, en in edini Adi Smolar, plesna skupina Artfit studio, Pihalni orkester Tolmin, Društvo podeželske mladine pa je poskrbelo za izvedbo kmečkih iger, v katerih so se pomerile sodelujoče mladinske organizacije.

Pravijo, da je maj raj. In to je nesporno držalo na dogodku, ki smo ga v celoti zastavili in izvedli mladi. Dober program in mladostna energija pa sta na dogodek pritegnila veliko obiskovalcev, ki so s številčnim obiskom podprli aktivnost mladih.

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA TEHNIK V KINOGLEDALIŠČU TOLMIN

Zavod KŠM Tolmin objavlja prosto delovno mesto TEHNIK V KINOGLEDALIŠČU TOLMIN.

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za delovno mesto “Tehnični koordinator” (za kandidata/ko s srednjo izobrazbo) ali “Oblikovalec zvoka/videa” (za kandidata/ko z višješolsko izobrazbo).

Delo se bo opravljalo večinoma v Kinogledališču Tolmin. Delovni čas bo neenakomeren in traja v povprečju 40 ur/teden, tudi v popoldanskem in večernem času ter ob sobotah, nedeljah in praznikih. Urnik se načrtuje mesečno glede na potrebe objektov, programov in njihovih uporabnikov.

Glavne delovnega naloge razpisanega delovnega mesta so:

 • priprava objektov, naprav in opreme za izvedbo programov in prireditev,
 • postavitev, upravljanje ter kontroliranje tonskih in video naprav,
 • tehnična podpora uporabnikom oz. izvajalcem programov v kinogledališču in na drugih prireditvah,
 • izvajanje del v zvezi s kino predstavami,
 • izvajanje del v zvezi z obratovanjem in tekočim vzdrževanjem objektov in opreme za področje kulture in prireditev,
 • nadomeščanje drugih tehničnih delavcev v kinogledališču.

Sklenjeno bo delovno razmerje za nedoločen čas, delovno mesto je razvrščeno v 23. ali 26. osnovni plačni razred plačnega sistema javnega sektorja (odvisno od izobrazbe).

Kandidat/ka mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj srednja strokovna ali splošna izobrazba,
 • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj s podobnimi deli,
 • znanja s področja odrske, tonske in video tehnike, tehnike luči ali kinematografije.

Kandidati/ke naj pošljejo pisno prijavo z življenjepisom ter dokazili o izobrazbi in delovnih izkušnjah do vključno petka, 17. maja 2024, na elektronski naslov direktor@ksm.si.

Celotno besedilo razpisa je na povezavah (ločeno glede na doseženo izobrazbo kandidata/ke):

Objava delovno mesto TEHNIČNI KOORDINATOR

Objava delovno mesto OBLIKOVALEC ZVOKA-VIDEA

ETM 2024: Mladi x trajnost x turizem

Petek, 19. aprila bo v znamenju: mladih, trajnosti in iskanja novih rešitev v smeri življenja na okolju bolj prijazen način.

Dopoldne, ob 10h, bo v Kinogledališču Tolmin za mlade potekala filmska projekcija Temni pokrov sveta ter pogovor z avtorjem filma, letalcem, fotografom, alpinistom in okoljevarstvenikom Matevžem Lenarčičem. Druženje bomo sklenili z interaktivno dejavnostjo, preko katere bomo mlade spodbudili k razmisleku o njihovih obstoječim praksah v smeri preprečevanja globalnega segrevanja in krepili odgovornost k trajnostnemu razvoju.

Zvečer, ob 18h, bo v Kinogledališču potekal dogodek Jutrišnji turizem se me tiče – posvet na temo uporabe načel trajnosti pri razvoju turizma v Tolminu s primeri dobrih  praks iz območja Alp. Mladim želimo predstaviti primere dobrih praks razvoja kraja na trajnosten način, tako iz Slovenije kot bližnjih krajev čez mejo ter spodbuditi razmislek o razvoju turizma v našem okolju.

Lepo vabljeni!

 

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA SODELAVEC/KA ZA MLADINSKE DEJAVNOSTI

Zavod KŠM Tolmin objavlja prosto delovno mesto SODELAVEC VII/1 za mladinske dejavnosti.

Naloge na delovnem mestu so:

 • organiziranje in izvajanje programov zavoda s področja mladinskih dejavnosti in dejavnosti za otroke,
 • organizacijska in izvedbena podpora zunanjim izvajalcem mladinskih programov in programov za otroke, ki se izvajajo v/na objektih zavoda,
 • administrativno strokovna pomoč društvom in skupinam s področja mladinskih dejavnosti,
 • sodelovanje in komuniciranje z izvajalci in uporabniki programov na področju mladinskih dejavnosti in dejavnosti za otroke,
 • vodenje evidenc in izdelava poročil o izvajanju programov s področja mladinskih dejavnosti in dejavnosti za otroke,
 • sodelovanje pri pripravi predlogov, pobud, poročil in analiz na področju mladinskih dejavnosti in dejavnosti za otroke,
 • sodelovanje pri projektih, programih in prireditvah zavoda s področja kulture in športa,
 • obveščanje javnosti in promocija programov, projektov in prireditev zavoda s področja mladinskih dejavnosti, dejavnosti za otroke ter drugih področij delovanja zavoda,
 • zagotavljanje ukrepov s področja varstva pri delu in požarne varnosti v objektih namenjenih mladinskim dejavnostim in dejavnostim za otroke,
 • opravljanje drugih delovnih nalog, ki jih določajo normativni akti, program in sklepi sveta zavoda ter navodila direktorja in vodje mladinskih programov.

Z izbranim kandidatom oz. kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za polni delovni čas za določen čas do 31. 12. 2026. Delo se opravlja pretežno v objektih v upravljanju delodajalca namenjenih izvajanju mladinskih dejavnosti in dejavnosti za otroke, občasno tudi v drugih objektih. Plača je uvrščena v 29. osnovni plačni razred plačnega sistema javnega sektorja.

Delovni čas je neenakomerno razporejen in traja 40 ur/teden. Urnik se načrtuje tedensko glede na potrebe programov in njihovih uporabnikov. Delo se izvaja večinoma v dopoldanskem času med tednom, občasno tudi v popoldanskem in večernem času ter ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (VI/2 stopnja);
 • organizacijska sposobnost, samostojnost, komunikativnost;
 • znanje uporabe osebnega računalnika in osnovnih računalniških programov;
 • osnovno znanje angleškega jezika;
 • delovne izkušnje niso potrebne, so pa zaželene izkušnje z mladinskim delom.

Kandidati oz. kandidatke naj pošljejo pisno prijavo do vključno petka, 19. aprila 2024, na elektronski naslov direktor@ksm.si.

Pisna prijava mora vsebovati:

1. dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih in drugih izkušenj in dokazila, ki dokazujejo te izkušnje;
3. kratek življenjepis, v katerem so poleg formalne izobrazbe navedena tudi druga znanja in veščine.

Celotno besedilo natečaja je v priponki.

Objava delovno mesto SODELAVEC VII-1

Javni poziv za projekte Mladi mladim 2024/1

Mladinski svet občine Tolmin in Zavod KŠM Tolmin objavljata javni poziv za projekte “Mladi mladim” 2024/1 .

Predmet javnega poziva je sofinanciranje mladinskih projektov, ki jih pripravijo in izvajajo mladi med 15. in 29. letom starosti in so tudi namenjeni tej starostni skupini ter so usmerjeni v korist otrok in mladih v občini Tolmin.

Za sredstva poziva lahko kandidirajo mladi posamezniki, neformalne skupine mladih, ki imajo v občini Tolmin stalno oziroma začasno prebivališče oziroma organizacije mladih, ki imajo sedež v občini Tolmin.

Skupna vrednost celotnega poziva je 2.500,00 EUR.

Mladi svoje ideje za projekte na javni poziv oddate preko Google obrazca na tej povezavi: https://forms.gle/3bQaBd2xPbgqq3KV8 najpozneje do 30. 4. 2024 do 23:59.

Obdobje za porabo sredstev traja od 1. 5. do 31. 8. 2024.

Celotno besedilo javnega poziva se nahaja v priponki.

JP Mladi mladim 2024-1

HEKATON: Mladi x Turizem x Trajnost

HEKATON: Mladi (so)gradimo turizem v Posočju – trajnostno! 
—————————————————
Dogodek je namenjen iskanju novih rešitev za obstoječe izzive s področja turizma v občini Tolmin.
Nabirali bomo ideje izven ustaljenih okvirjev in na robu mogočega. ️ Ne bojimo se idej, ki izstopajo, niti tistih najbolj odbitih, ki so za koga morda že malo nore.  Iščemo ideje, ki ti dajo misliti, in tiste, ki sprožijo nove.
Zberi na kup ekipo, ki ne pozna meja in zna na situacijo pogledati iz nove perspektive. Skupaj se boste posvetili enemu od izzivov, ki vam bodo predstavljeni na dan dogodka.
Potegovali se boste za noro nagrado – glavna nagrada za zmagovalno ekipo je 1000€! Za sodelujoče pa pripravljamo tudi bogate praktične nagrade.
Hekaton bo trajal 24 ur. Po izteku časa, bo vsaka ekipa oddala predstavitev rešitve na eni strani (one-pager). Nato sledi še 5-minutna prezentacija pred komisijo in občinstvom. Format prezentacije ni določen, zato si lahko tu dovolite biti kreativni in poskušate svojo rešitev čimbolje predstaviti žiriji. Podrobnejša navodila boste prejeli na dan dogodka.
Število ekip je omejeno, zato se čimprej prijavi! 
—————————————————
 Nagrade
Zmagovalna ekipa prejme 1000€ denarne nagrade, v nagradnem skladu, ki se bo razdelil med najboljše, pa so tudi HUDE praktične nagrade:
– vstopnice za Butik festival
– vstopnice za festival GorA Rocka
– vstopnice za Mlado Parado
– izposoja koles v agenciji Azimut
—————————————————
⏳ Časovnica
DAN 1️⃣ — 20. APRIL
9.00 — Otvoritev dogodka, predstavitev izzivov in navodila
10.00 — Začetek hekatona
13:00 — Kosilo
19:00 — Večerja
…Hekali bomo pozno v noč*.
*Vse pa bo pripravljeno tudi za takrat, ko boste potrebovali počitek ali sprostitev pred oddajo izdelka.
DAN 2️⃣ — 21. APRIL
8:30 — Zajtrk
10.00 — Oddaja izdelka (dokument na eni strani / one-pager)
12.00 — Kosilo
14.00 — Predstavitev članov komisije
14:15 — Začetek 5-minutnih predstavitev
16:00 — Odmor in čas za glasovanje komisije
16:15 — Razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad
—————————————————
 Lokacija
Dogodek bo potekal v večnamenski dvorani na Šentviški Gori. Tu boste udeleženci zagotovo našli navdih za reševanje izzivov. Prostor bo ustrezno opremljen za delo v skupinah.
☕ Hrana, pijača & spanje
V času trajanja hekatona bomo organizatorji poskrbeli za zadostno količino kave, vitaminov in tople obroke. Ker bo delo na izzivu potekalo neprekinjeno 24 ur, bodo na lokaciji na voljo tudi ležišča za počitek.
 Nagrada
Prijavljeni se boste potegovali za noro nagrado – glavna nagrada za zmagovalno ekipo je 1000€! Vsi sodelujoči bodo prejeli tudi bogate praktične nagrade.
‍ Ekipe
Število mest je omejeno, zato ne odlašaj s prijavo! Na hekaton se lahko prijavi največ 10 ekip, najmanjše število prijavljenih ekip za izvedbo hekatona pa je 5. V ekipi je lahko najmanj 3 in največ 5 članov.
 Nimaš ekipe, ampak bi rad/a sodeloval/a?
Ni problema! Prijavi se kot posamezni-k/ca in v primeru, da vas bo več, vas povežemo v skupino.
 Kdo se lahko prijavi?
Edini pogoj je, da so vsi člani skupine slovenski državljani in mlajši od 30 let.
 Prijave
Prijave sprejemamo najkasneje do 12. aprila do 23:59 preko obrazca na povezavi:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdhgi1oyopOyN…/viewform
️ Žirija
V žiriji bo 6 oseb, ki so tako ali drugače povezani s turizmom. Sedmi glas bo predstavljal glas ljudstva, ki ga bodo lahko oddali vsi prisotni na predstavitvi.
❓ Vprašanja
Te zanima še kaj? Pošlji nam vprašanje na mladina@ksm.si.
—————————————————
Aktivnost poteka v sklopu projekta Mi smo mi bomo – mladi za večjo trajnost v Alpah, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za naravne vire in prostor in prostor in organiziran s strani Občine Tolmin, Zavoda KŠM Tolmin in članov Kluba tolminskih študentov, Društva tabornikov Roda puntarjev Tolmin in Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, enota Tolmi

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa v občini Tolmin v letu 2024

Občina Tolmin je 29. 3. 2024 v Uradnem listu RS, št. 27/2024 objavila Javni razpis za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa (LPŠ) v občini Tolmin v letu 2024.

Predmet razpisa so športni programi, športni objekti, razvojne dejavnosti v športu, organiziranost v športu ter športne prireditve in promocija športa. Izbrani programi morajo biti izvedeni in dodeljena sredstva porabljena v letu 2024.

Prijave so možne do petka 19. aprila 2024 na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo najdete v priponki. Prijave se lahko odda po pošti na naslov Zavod KŠM Tolmin, p.p. 80, 5200 Tolmin (velja pravilo dospetja – vloga mora na naslov prispeti do roka), osebno v prostorih Zavoda KŠM Tolmin (do dneva roka do 15. ure) ali po elektronski pošti na naslov direktor@ksm.si (prva stran s podpisom mora biti skenirana).

Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija so v spodnjih priponkah.

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja LPŠ v občini Tolmin v letu 2024

JR LPŠ 2024 – pogoji in merila

JR LPŠ 2024 – razpisna dokumentacija

JR LPŠ 2024 – vzorec pogodbe

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA UPRAVNIK/CA ŠPORTNE DVORANE

Zavod KŠM Tolmin objavlja prosto delovno mesto UPRAVNIK/CA ŠPORTNE DVORANE.

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za delovno mesto “Vzdrževalec športne infrastrukture II” (za kandidata/ko s srednjo izobrazbo) ali “Organizator športnih programov” (za kandidata/ko z višješolsko izobrazbo).

Delo se bo opravljalo pretežno v športni dvorani ŠC Tolmin, deloma tudi na drugih športnih objektih. Delovni čas bo večinoma v popoldanskem času, tudi med vikendi.

Glavne delovnega naloge razpisanega delovnega mesta so:

 • priprava objektov, naprav in opreme za športno vadbo, tekmovanja in prireditve,
 • vzdrževanje in čiščenje objektov,
 • usklajevanje urnika objektov z uporabniki,
 • izpolnjevanje evidenc o uporabi, obratovanju in vzdrževanju objektov,
 • sodelovanje in komuniciranje z izvajalci in uporabniki športnih programov in objektov,
 • občasna pomoč pri vzdrževalnih delih na zunanjih športnih objektih.

Delovni čas je neenakomerno razporejen in traja 40 ur/teden. Urnik se načrtuje tedensko glede na potrebe objektov in njihovih uporabnikov.

Sklenjeno bo delovno razmerje za nedoločen čas, delovno mesto je razvrščeno v 23. ali 25. osnovni plačni razred plačnega sistema javnega sektorja (odvisno od izobrazbe).

Kandidat/ka mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj srednja strokovna izobrazba,
 • organiziranost in vestnost,
 • delovne izkušnje niso potrebne, so pa zaželene.

Kandidati/ke naj pošljejo pisno prijavo z življenjepisom in dokazilom o izobrazbi do vključno petka, 22. marca 2024, na elektronski naslov direktor@ksm.si.

Celotno besedilo razpisa je na povezavah (ločeno glede na doseženo izobrazbo kandidata/ke):

Objava delovno mesto VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE II

Objava delovno mesto ORGANIZATOR ŠPORTNIH PROGRAMOV

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA ČISTILKA II

Zavod KŠM Tolmin objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto ČISTILKA II.

Naloge, ki jih bo izbrani kandidat opravljal na delovnem mestu so:

 • Čiščenje objektov, opreme in delovnih sredstev,
 • Opazovanje stanja objektov, opreme in delovnih sredstev in obveščanje odgovornih oseb o stanju,
 • Izvajanje ukrepov s področja varstva pri delu in požarne varnosti,
 • Opravljanje drugih delovnih nalog po nalogu nadrejenih oseb.

Delo se opravlja na objektih v upravljanju delodajalca (pisarne uprave, kinogledališče Tolmin, športni objekti na Brajdi in na Logu, športna dvorana, center za otroke, center MINK, mladinski center).

Delovni čas je neenakomerno razporejen in traja 40 ur/teden. Urnik se načrtuje tedensko glede na potrebe objektov in njihovih uporabnikov. Delo se načeloma izvaja dopoldne med tednom, pogosto tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Popoldne in zvečer se delo izvaja izjemoma ali na željo zaposlenega.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas za čas nadomeščanja odsotne sodelavke z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Razvrščen bo v 12. osnovni plačni razred plačnega sistema javnega sektorja.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Osnovnošolska izobrazba,
 • Organiziranost in vestnost,
 • Delovne izkušnje niso potrebne, so pa zaželene.

Kandidati naj pošljejo pisno prijavo do vključno do vključno petka, 1. marca 2024, na elektronski naslov direktor@ksm.si.

Celotno besedilo natečaja je na povezavi: Objava delovno mesto ČISTILEC