OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA SODELAVEC/KA ZA MLADINSKE DEJAVNOSTI

Zavod KŠM Tolmin objavlja prosto delovno mesto SODELAVEC VII/1 za mladinske dejavnosti.

Naloge na delovnem mestu so:

 • organiziranje in izvajanje programov zavoda s področja mladinskih dejavnosti in dejavnosti za otroke,
 • organizacijska in izvedbena podpora zunanjim izvajalcem mladinskih programov in programov za otroke, ki se izvajajo v/na objektih zavoda,
 • administrativno strokovna pomoč društvom in skupinam s področja mladinskih dejavnosti,
 • sodelovanje in komuniciranje z izvajalci in uporabniki programov na področju mladinskih dejavnosti in dejavnosti za otroke,
 • vodenje evidenc in izdelava poročil o izvajanju programov s področja mladinskih dejavnosti in dejavnosti za otroke,
 • sodelovanje pri pripravi predlogov, pobud, poročil in analiz na področju mladinskih dejavnosti in dejavnosti za otroke,
 • sodelovanje pri projektih, programih in prireditvah zavoda s področja kulture in športa,
 • obveščanje javnosti in promocija programov, projektov in prireditev zavoda s področja mladinskih dejavnosti, dejavnosti za otroke ter drugih področij delovanja zavoda,
 • zagotavljanje ukrepov s področja varstva pri delu in požarne varnosti v objektih namenjenih mladinskim dejavnostim in dejavnostim za otroke,
 • opravljanje drugih delovnih nalog, ki jih določajo normativni akti, program in sklepi sveta zavoda ter navodila direktorja in vodje mladinskih programov.

Z izbranim kandidatom oz. kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za polni delovni čas za določen čas do 31. 12. 2026. Delo se opravlja pretežno v objektih v upravljanju delodajalca namenjenih izvajanju mladinskih dejavnosti in dejavnosti za otroke, občasno tudi v drugih objektih. Plača je uvrščena v 29. osnovni plačni razred plačnega sistema javnega sektorja.

Delovni čas je neenakomerno razporejen in traja 40 ur/teden. Urnik se načrtuje tedensko glede na potrebe programov in njihovih uporabnikov. Delo se izvaja večinoma v dopoldanskem času med tednom, občasno tudi v popoldanskem in večernem času ter ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (VI/2 stopnja);
 • organizacijska sposobnost, samostojnost, komunikativnost;
 • znanje uporabe osebnega računalnika in osnovnih računalniških programov;
 • osnovno znanje angleškega jezika;
 • delovne izkušnje niso potrebne, so pa zaželene izkušnje z mladinskim delom.

Kandidati oz. kandidatke naj pošljejo pisno prijavo do vključno petka, 19. aprila 2024, na elektronski naslov direktor@ksm.si.

Pisna prijava mora vsebovati:

1. dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih in drugih izkušenj in dokazila, ki dokazujejo te izkušnje;
3. kratek življenjepis, v katerem so poleg formalne izobrazbe navedena tudi druga znanja in veščine.

Celotno besedilo natečaja je v priponki.

Objava delovno mesto SODELAVEC VII-1

Javni poziv za projekte Mladi mladim 2024/1

Mladinski svet občine Tolmin in Zavod KŠM Tolmin objavljata javni poziv za projekte “Mladi mladim” 2024/1 .

Predmet javnega poziva je sofinanciranje mladinskih projektov, ki jih pripravijo in izvajajo mladi med 15. in 29. letom starosti in so tudi namenjeni tej starostni skupini ter so usmerjeni v korist otrok in mladih v občini Tolmin.

Za sredstva poziva lahko kandidirajo mladi posamezniki, neformalne skupine mladih, ki imajo v občini Tolmin stalno oziroma začasno prebivališče oziroma organizacije mladih, ki imajo sedež v občini Tolmin.

Skupna vrednost celotnega poziva je 2.500,00 EUR.

Mladi svoje ideje za projekte na javni poziv oddate preko Google obrazca na tej povezavi: https://forms.gle/3bQaBd2xPbgqq3KV8 najpozneje do 30. 4. 2024 do 23:59.

Obdobje za porabo sredstev traja od 1. 5. do 31. 8. 2024.

Celotno besedilo javnega poziva se nahaja v priponki.

JP Mladi mladim 2024-1

HEKATON: Mladi x Turizem x Trajnost

HEKATON: Mladi (so)gradimo turizem v Posočju – trajnostno! 
—————————————————
Dogodek je namenjen iskanju novih rešitev za obstoječe izzive s področja turizma v občini Tolmin.
Nabirali bomo ideje izven ustaljenih okvirjev in na robu mogočega. ️ Ne bojimo se idej, ki izstopajo, niti tistih najbolj odbitih, ki so za koga morda že malo nore.  Iščemo ideje, ki ti dajo misliti, in tiste, ki sprožijo nove.
Zberi na kup ekipo, ki ne pozna meja in zna na situacijo pogledati iz nove perspektive. Skupaj se boste posvetili enemu od izzivov, ki vam bodo predstavljeni na dan dogodka.
Potegovali se boste za noro nagrado – glavna nagrada za zmagovalno ekipo je 1000€! Za sodelujoče pa pripravljamo tudi bogate praktične nagrade.
Hekaton bo trajal 24 ur. Po izteku časa, bo vsaka ekipa oddala predstavitev rešitve na eni strani (one-pager). Nato sledi še 5-minutna prezentacija pred komisijo in občinstvom. Format prezentacije ni določen, zato si lahko tu dovolite biti kreativni in poskušate svojo rešitev čimbolje predstaviti žiriji. Podrobnejša navodila boste prejeli na dan dogodka.
Število ekip je omejeno, zato se čimprej prijavi! 
—————————————————
 Nagrade
Zmagovalna ekipa prejme 1000€ denarne nagrade, v nagradnem skladu, ki se bo razdelil med najboljše, pa so tudi HUDE praktične nagrade:
– vstopnice za Butik festival
– vstopnice za festival GorA Rocka
– vstopnice za Mlado Parado
– izposoja koles v agenciji Azimut
—————————————————
⏳ Časovnica
DAN 1️⃣ — 20. APRIL
9.00 — Otvoritev dogodka, predstavitev izzivov in navodila
10.00 — Začetek hekatona
13:00 — Kosilo
19:00 — Večerja
…Hekali bomo pozno v noč*.
*Vse pa bo pripravljeno tudi za takrat, ko boste potrebovali počitek ali sprostitev pred oddajo izdelka.
DAN 2️⃣ — 21. APRIL
8:30 — Zajtrk
10.00 — Oddaja izdelka (dokument na eni strani / one-pager)
12.00 — Kosilo
14.00 — Predstavitev članov komisije
14:15 — Začetek 5-minutnih predstavitev
16:00 — Odmor in čas za glasovanje komisije
16:15 — Razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad
—————————————————
 Lokacija
Dogodek bo potekal v večnamenski dvorani na Šentviški Gori. Tu boste udeleženci zagotovo našli navdih za reševanje izzivov. Prostor bo ustrezno opremljen za delo v skupinah.
☕ Hrana, pijača & spanje
V času trajanja hekatona bomo organizatorji poskrbeli za zadostno količino kave, vitaminov in tople obroke. Ker bo delo na izzivu potekalo neprekinjeno 24 ur, bodo na lokaciji na voljo tudi ležišča za počitek.
 Nagrada
Prijavljeni se boste potegovali za noro nagrado – glavna nagrada za zmagovalno ekipo je 1000€! Vsi sodelujoči bodo prejeli tudi bogate praktične nagrade.
‍ Ekipe
Število mest je omejeno, zato ne odlašaj s prijavo! Na hekaton se lahko prijavi največ 10 ekip, najmanjše število prijavljenih ekip za izvedbo hekatona pa je 5. V ekipi je lahko najmanj 3 in največ 5 članov.
 Nimaš ekipe, ampak bi rad/a sodeloval/a?
Ni problema! Prijavi se kot posamezni-k/ca in v primeru, da vas bo več, vas povežemo v skupino.
 Kdo se lahko prijavi?
Edini pogoj je, da so vsi člani skupine slovenski državljani in mlajši od 30 let.
 Prijave
Prijave sprejemamo najkasneje do 12. aprila do 23:59 preko obrazca na povezavi:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdhgi1oyopOyN…/viewform
️ Žirija
V žiriji bo 6 oseb, ki so tako ali drugače povezani s turizmom. Sedmi glas bo predstavljal glas ljudstva, ki ga bodo lahko oddali vsi prisotni na predstavitvi.
❓ Vprašanja
Te zanima še kaj? Pošlji nam vprašanje na mladina@ksm.si.
—————————————————
Aktivnost poteka v sklopu projekta Mi smo mi bomo – mladi za večjo trajnost v Alpah, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za naravne vire in prostor in prostor in organiziran s strani Občine Tolmin, Zavoda KŠM Tolmin in članov Kluba tolminskih študentov, Društva tabornikov Roda puntarjev Tolmin in Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, enota Tolmi

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa v občini Tolmin v letu 2024

Občina Tolmin je 29. 3. 2024 v Uradnem listu RS, št. 27/2024 objavila Javni razpis za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa (LPŠ) v občini Tolmin v letu 2024.

Predmet razpisa so športni programi, športni objekti, razvojne dejavnosti v športu, organiziranost v športu ter športne prireditve in promocija športa. Izbrani programi morajo biti izvedeni in dodeljena sredstva porabljena v letu 2024.

Prijave so možne do petka 19. aprila 2024 na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo najdete v priponki. Prijave se lahko odda po pošti na naslov Zavod KŠM Tolmin, p.p. 80, 5200 Tolmin (velja pravilo dospetja – vloga mora na naslov prispeti do roka), osebno v prostorih Zavoda KŠM Tolmin (do dneva roka do 15. ure) ali po elektronski pošti na naslov direktor@ksm.si (prva stran s podpisom mora biti skenirana).

Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija so v spodnjih priponkah.

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja LPŠ v občini Tolmin v letu 2024

JR LPŠ 2024 – pogoji in merila

JR LPŠ 2024 – razpisna dokumentacija

JR LPŠ 2024 – vzorec pogodbe

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA UPRAVNIK/CA ŠPORTNE DVORANE

Zavod KŠM Tolmin objavlja prosto delovno mesto UPRAVNIK/CA ŠPORTNE DVORANE.

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za delovno mesto “Vzdrževalec športne infrastrukture II” (za kandidata/ko s srednjo izobrazbo) ali “Organizator športnih programov” (za kandidata/ko z višješolsko izobrazbo).

Delo se bo opravljalo pretežno v športni dvorani ŠC Tolmin, deloma tudi na drugih športnih objektih. Delovni čas bo večinoma v popoldanskem času, tudi med vikendi.

Glavne delovnega naloge razpisanega delovnega mesta so:

 • priprava objektov, naprav in opreme za športno vadbo, tekmovanja in prireditve,
 • vzdrževanje in čiščenje objektov,
 • usklajevanje urnika objektov z uporabniki,
 • izpolnjevanje evidenc o uporabi, obratovanju in vzdrževanju objektov,
 • sodelovanje in komuniciranje z izvajalci in uporabniki športnih programov in objektov,
 • občasna pomoč pri vzdrževalnih delih na zunanjih športnih objektih.

Delovni čas je neenakomerno razporejen in traja 40 ur/teden. Urnik se načrtuje tedensko glede na potrebe objektov in njihovih uporabnikov.

Sklenjeno bo delovno razmerje za nedoločen čas, delovno mesto je razvrščeno v 23. ali 25. osnovni plačni razred plačnega sistema javnega sektorja (odvisno od izobrazbe).

Kandidat/ka mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj srednja strokovna izobrazba,
 • organiziranost in vestnost,
 • delovne izkušnje niso potrebne, so pa zaželene.

Kandidati/ke naj pošljejo pisno prijavo z življenjepisom in dokazilom o izobrazbi do vključno petka, 22. marca 2024, na elektronski naslov direktor@ksm.si.

Celotno besedilo razpisa je na povezavah (ločeno glede na doseženo izobrazbo kandidata/ke):

Objava delovno mesto VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE II

Objava delovno mesto ORGANIZATOR ŠPORTNIH PROGRAMOV

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA ČISTILKA II

Zavod KŠM Tolmin objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto ČISTILKA II.

Naloge, ki jih bo izbrani kandidat opravljal na delovnem mestu so:

 • Čiščenje objektov, opreme in delovnih sredstev,
 • Opazovanje stanja objektov, opreme in delovnih sredstev in obveščanje odgovornih oseb o stanju,
 • Izvajanje ukrepov s področja varstva pri delu in požarne varnosti,
 • Opravljanje drugih delovnih nalog po nalogu nadrejenih oseb.

Delo se opravlja na objektih v upravljanju delodajalca (pisarne uprave, kinogledališče Tolmin, športni objekti na Brajdi in na Logu, športna dvorana, center za otroke, center MINK, mladinski center).

Delovni čas je neenakomerno razporejen in traja 40 ur/teden. Urnik se načrtuje tedensko glede na potrebe objektov in njihovih uporabnikov. Delo se načeloma izvaja dopoldne med tednom, pogosto tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Popoldne in zvečer se delo izvaja izjemoma ali na željo zaposlenega.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas za čas nadomeščanja odsotne sodelavke z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Razvrščen bo v 12. osnovni plačni razred plačnega sistema javnega sektorja.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Osnovnošolska izobrazba,
 • Organiziranost in vestnost,
 • Delovne izkušnje niso potrebne, so pa zaželene.

Kandidati naj pošljejo pisno prijavo do vključno do vključno petka, 1. marca 2024, na elektronski naslov direktor@ksm.si.

Celotno besedilo natečaja je na povezavi: Objava delovno mesto ČISTILEC

ZIMSKI POČITNIŠKI PROGRAM V MALI HIŠI 2024

Mala hiša je ponovno pripravila pester zimski počitniški program za osnovnošolske otroke iz občine Tolmin! Potekal bo od ponedeljka, 19. 2., do srede, 21. 2., od 8:00 do 16:00, v prostorih Male hiše v Tolminu! V sredo, 21. 2., je planiran (v primeru lepega vremena) izlet na drsališče, na Šentviško Goro. Otroci se bodo družili, ustvarjali,  migali in se sproščali ter skupaj poskrbeli, da bodo počitnice (pre)hitro minile! Se že veselimo!
Elektronsko prijavnico najdete tukaj: https://forms.gle/qUB2ebmxyuJZnHUu5

NAJ TOLMINSKA ŠPORTNIKA LETA 2023 BOŽIČ IN VOLČINA

Na prireditvi Naj športnik Občine Tolmin 2023 v Kinogledališču Tolmin so bile v sredo, 24. januarja 2024, podeljena priznanja za najbolj vidne dosežke tolminskih športnikov v preteklem letu, ki jih ni manjkalo.

Občinska športna zveza Tolmin je podelila priznanja športnikom, ki tekmujejo v okviru društev s sedežem v Tolminu. Podeljenih je bilo 9 bronastih, 6 srebrnih in 9 zlatih znakov ter 11 bronastih in 9 srebrnih kipcev. Športnikom je priznanja podelil pred kratkim upokojeni Kristjan Čujec, legenda slovenskega malega nogometa.

OŠZ je podelila je tudi dve priznanji športnim delavcem, plaketo Borisu Kogoju za dolgoletno delo v šahu, in naziv zaslužni športni delavec Aljoši Rejcu, za trenersko in organizacijsko delovanje v Atletskem društvu Posočje in v OŠZ.

V drugem delu je župan Alen Červ podelil nazive najboljših športnikov Občine Tolmin v letu 2023.

Naj mladi športnik (letniki 2004 in mlajši) je ponovno postal Matevž Manfreda, kajakaš na mirnih vodah, ki si je naziv prislužil z dobrimi nastopi na EP in SP do 23 let. Za naziv so bili nominirani še Mark Jeklin (kajak na divjih vodah), Andrej Jeklin (kanu na divjih vodah) in Aljaž Menič (košarka).

Naj mlada športnica je Žana Sovdat, metalka kopja, ta hip najboljša med slovenskimi mladinkami in tretja med vsemi v državi. Za naziv so se potegovale še Mia Velikonja (košarka), Asja Jug (kanu na divjih vodah) in Manca Hvala (alpsko smučanje).

Že deveti naslov naj športnika občine je prejel Luka Božič, ki je v lanski sezoni osvojil skupni seštevek svetovnega pokala med kanuisti v slalomu na divjih vodah. Poleg njega so vidne uspehe lani dosegli še Tobi Gaberšček (tek na 5.000 m), Jure Škoberne (šah), Danijel Šturm (nogomet), Tan Černigoj (skok v daljino) in Andrej Skočir (tek na 100 in 200 m).

Športnica leta 2023 je bila Nina Volčina, uspešna balinarka, 2. na svetovnem prvenstvu v hitrostnem zbijanju in naj balinarka leta po izboru krovne zveze. V igri so bile še Mia Medved (kajak na mirnih vodah), Alja Kozorog (kanu na divjih vodah), Tjaša Flajs (kasting) in Vika Rutar (tek na 400 m z ovirami).

Pri izboru za najboljšo športno ekipo dileme ni bilo, naziv je osvojila članska ekipa Nogometnega kluba Tolmin, z osvojitvijo naslova prvaka 3. SNL v sezoni 2022/23 in napredovanje v 2. SNL.

NAJ ŠPORTNIK OBČINE TOLMIN 2023

V sredo, 24. 1. 2024 ob 19. uri bo v Kinogledališču Tolmin slovesnost ob podelitvi priznanj in nagrad za športne dosežke v letu 2023, na kateri se bo podelilo priznanja in nagrade najboljšim tolminskim športnikom za leto 2023.

V prvem delu bo Občinska športna zveza Tolmin podelila skoraj 50 priznanj športnikom iz vrst svojih članov ter priznanja za zaslužne športne delavce. V drugem delu bodo podeljene nagrade najboljšim športnikom, ki jih podeljuje Občina Tolmin. Predstavljeni bodo vsi tolminski športniki z najvidnejšimi uspehi v minulem letu, izmed njih bodo izbrani naj športnik, naj športnica, naj mladi športnik, naj mlada športnica in naj ekipa.

Prireditev bodo popestrili ŠD Twist, Iaria & Sami Domači ter športni gost Kristjan Čujec.

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI STROKOVNI DELAVEC ZA UPRAVLJANJE ŠPORTNE INFRASTRUKTURE

Zavod KŠM Tolmin objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto VIŠJI STROKOVNI DELAVEC ZA UPRAVLJANJE ŠPORTNE INFRASTRUKTURE.

Naloge, ki jih bo izbrani kandidat opravljal na delovnem mestu so:

 • organiziranje in izvajanje vzdrževalnih del na športni in drugi infrastrukturi,
 • priprava in izvajanje programa obratovanja, vzdrževanja in čiščenja športne infrastrukture,
 • koordiniranje dela zaposlenih na področju vzdrževanja in čiščenja športne infrastrukture,
 • nadzorovanje stanja objektov, naprav in opreme ter obveščanje odgovornih oseb o stanju,
 • sodelovanje pri izvedbi investicij v športno infrastrukturo,
 • sodelovanje in komuniciranje z izvajalci in uporabniki športnih programov,
 • koordiniranje in izvajanje priprave športnih objektov in opreme za izvedbo programov in prireditev,
 • usklajevanje urnika uporabe objektov in opreme ter druga usklajevanja interesov uporabnikov storitev, opreme in objektov,
 • nadzor nad izvajanjem urnika dejavnosti in pravilnostjo uporabe športnih objektov in opreme,
 • izvajanje ukrepov s področja varstva pri delu in požarne varnosti,
 • priprava, predlogov, pobud, poročil in analiz s področja športne infrastrukture in drugih področij športa za direktorja, svet zavoda in ustanovitelja,
 • opravljanje drugih delovnih nalog, ki jih določajo normativni akti, program in sklepi sveta zavoda ter navodila direktorja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Delo bo opravljal v pisarni uprave in na objektih v upravljanju delodajalca. Razvrščen bo v 32. osnovni plačni razred plačnega sistema javnega sektorja.

Kandidat, ki se bo prijavil, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (bolonjska) tehnične smeri (VI/2 stopnja);
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj na sorodnih delih;
 • organizacijska sposobnost, samostojnost, komunikativnost;
 • znanje uporabe osebnega računalnika in osnovnih računalniških programov.

Kandidati naj pošljejo pisno prijavo do vključno srede, 20. decembra 2023, na elektronski naslov direktor@ksm.si.

Pisna prijava mora vsebovati:

1. dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj in dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogoja delovnih izkušenj;
3. kratek življenjepis v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Celotno besedilo natečaja je v priponki.

Objava delovno mesto Objava delovno mesto VIŠJI STROKOVNI DELAVEC ZA UPRAVLJANJE ŠPORTNE INFRASTRUKTURE