Entries by Matjaž Žbogar

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA TEHNIK V KINOGLEDALIŠČU TOLMIN

Zavod KŠM Tolmin objavlja prosto delovno mesto TEHNIK V KINOGLEDALIŠČU TOLMIN. Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za delovno mesto “Tehnični koordinator” (za kandidata/ko s srednjo izobrazbo) ali “Oblikovalec zvoka/videa” (za kandidata/ko z višješolsko izobrazbo). Delo se bo opravljalo večinoma v Kinogledališču Tolmin. Delovni čas bo neenakomeren in traja v povprečju 40 ur/teden, tudi v popoldanskem […]

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA SODELAVEC/KA ZA MLADINSKE DEJAVNOSTI

Zavod KŠM Tolmin objavlja prosto delovno mesto SODELAVEC VII/1 za mladinske dejavnosti. Naloge na delovnem mestu so: organiziranje in izvajanje programov zavoda s področja mladinskih dejavnosti in dejavnosti za otroke, organizacijska in izvedbena podpora zunanjim izvajalcem mladinskih programov in programov za otroke, ki se izvajajo v/na objektih zavoda, administrativno strokovna pomoč društvom in skupinam s […]

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa v občini Tolmin v letu 2024

Občina Tolmin je 29. 3. 2024 v Uradnem listu RS, št. 27/2024 objavila Javni razpis za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa (LPŠ) v občini Tolmin v letu 2024. Predmet razpisa so športni programi, športni objekti, razvojne dejavnosti v športu, organiziranost v športu ter športne prireditve in promocija športa. Izbrani programi morajo biti izvedeni in dodeljena […]

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA UPRAVNIK/CA ŠPORTNE DVORANE

Zavod KŠM Tolmin objavlja prosto delovno mesto UPRAVNIK/CA ŠPORTNE DVORANE. Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za delovno mesto “Vzdrževalec športne infrastrukture II” (za kandidata/ko s srednjo izobrazbo) ali “Organizator športnih programov” (za kandidata/ko z višješolsko izobrazbo). Delo se bo opravljalo pretežno v športni dvorani ŠC Tolmin, deloma tudi na drugih športnih objektih. Delovni čas bo […]

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA ČISTILKA II

Zavod KŠM Tolmin objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto ČISTILKA II. Naloge, ki jih bo izbrani kandidat opravljal na delovnem mestu so: Čiščenje objektov, opreme in delovnih sredstev, Opazovanje stanja objektov, opreme in delovnih sredstev in obveščanje odgovornih oseb o stanju, Izvajanje ukrepov s področja varstva pri delu in požarne varnosti, Opravljanje drugih delovnih nalog po […]

NAJ TOLMINSKA ŠPORTNIKA LETA 2023 BOŽIČ IN VOLČINA

Na prireditvi Naj športnik Občine Tolmin 2023 v Kinogledališču Tolmin so bile v sredo, 24. januarja 2024, podeljena priznanja za najbolj vidne dosežke tolminskih športnikov v preteklem letu, ki jih ni manjkalo. Občinska športna zveza Tolmin je podelila priznanja športnikom, ki tekmujejo v okviru društev s sedežem v Tolminu. Podeljenih je bilo 9 bronastih, 6 […]

NAJ ŠPORTNIK OBČINE TOLMIN 2023

V sredo, 24. 1. 2024 ob 19. uri bo v Kinogledališču Tolmin slovesnost ob podelitvi priznanj in nagrad za športne dosežke v letu 2023, na kateri se bo podelilo priznanja in nagrade najboljšim tolminskim športnikom za leto 2023. V prvem delu bo Občinska športna zveza Tolmin podelila skoraj 50 priznanj športnikom iz vrst svojih članov […]

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI STROKOVNI DELAVEC ZA UPRAVLJANJE ŠPORTNE INFRASTRUKTURE

Zavod KŠM Tolmin objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto VIŠJI STROKOVNI DELAVEC ZA UPRAVLJANJE ŠPORTNE INFRASTRUKTURE. Naloge, ki jih bo izbrani kandidat opravljal na delovnem mestu so: organiziranje in izvajanje vzdrževalnih del na športni in drugi infrastrukturi, priprava in izvajanje programa obratovanja, vzdrževanja in čiščenja športne infrastrukture, koordiniranje dela zaposlenih na področju vzdrževanja in čiščenja športne […]

TMINSKO DECEMBRSKO RAJANJE 2023

Občina Tolmin ter Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin (ZKŠM Tolmin) sta letos pod skupnim imenom Tminsko decembrsko rajanje 2023 zbrala 18 dogodkov, nekatere organizirata sama, večino pa organizirajo številna občinska društva in druge ustanove. Letošnje Tminsko decembrsko rajanje se prične prav na prvi in se zaključi zadnji dan decembra. Skozi cel mesec […]

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE NAGRAJENCEV ZA ŠPORTNE DOSEŽKE V LETU 2023

Zavod KŠM Tolmin in Občinska športna zveza Tolmin objavljata javni poziv za predlaganje nagrajencev za športne dosežke v letu 2023. Rok za oddajo predlogov je sreda, 20. december 2023. Priznanja in nagrade bodo podeljene na prireditvi Naj športnik občine Tolmin v januarju 2024. PRIZNANJA OBČINSKE ŠPORTNE ZVEZE TOLMIN IO OŠZ Tolmin je na svoji 3. […]