Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih – pilotni projekt – Zavod KŠM Tolmin

Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin je bil v letu 2024 uspešen pri prijavi na projekt Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in prejel sredstva za izvajanje projekta “Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih – pilotni projekt – Zavod KŠM Tolmin” v vrednosti 87.060,40 €. Projekt je sofinanciran iz strani Evropske unije.

Glavni cilji projekta so informiranje mladih o problematiki prekarnosti, ter izvajanje programa s področja prekarnosti ter delavskih in socialnih pravic, nudenje svetovanja, pomoči in podpore mladim na omenjeno temo.

Mladi so ranljiva skupina na trgu dela in se pogosto soočajo s prekarnimi oblikami zaposlitve. Veliko mladih za prekarnost še ni slišalo, niti niso seznanjeni s svojimi delavskimi pravicami. V okviru projekta »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih – pilotni projekt – Zavod KŠM Tolmin« se bodo odvijala usposabljanja in aktivnosti, s katerimi bomo mlade seznanili s problematiko prekarnega dela in jim s pridobljenimi znanji in izkušnjami povečali možnosti zaposlitve. Udeležencem programa bo na voljo tudi individualna svetovalna pomoč, podpora in informiranje na področju prekarnosti. Mladi bodo tako v varnem okolju imeli možnost deliti svoje osebne izkušnje in težave, s katerimi se soočajo pri iskanju zaposlitve.

Usposabljanja in aktivnosti so namenjena mladim med 15. in 29. letom starosti in so za udeležence brezplačna.

Trajanje projekta: 1. 6. 2024 – 31. 12. 2026