Javni razpis za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa v občini Tolmin v letu 2022

Občina Tolmin je 1. 7. 2022 v Uradnem listu RS, št. 89/2022 objavila Javni razpis za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa (LPŠ) v občini Tolmin v letu 2022.

Predmet razpisa so športni programi, športni objekti, razvojne dejavnosti v športu, organiziranost v športu ter športne prireditve in promocija športa. Izbrani programi morajo biti izvedeni in dodeljena sredstva porabljena v letu 2022.

Besedilo razpisa je v priponki, prijave so možne do 18. julija 2022 na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo tudi najdete v priponki. Prijave se lahko odda po pošti na naslov Zavod KŠM Tolmin, p.p. 80, 5200 Tolmin (velja pravilo dospetja), osebno v prostorih Zavoda KŠM Tolmin ali po elektronski pošti na naslov direktor@ksm.si (prva stran s podpisom mora biti skenirana).

Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija so v spodnjih priponkah.

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja LPŠ v Občini Tolmin v letu 2022

JR LPŠ 2022 – pogoji in merila

JR LPŠ 2022 – razpisna dokumentacija

JR LPŠ 2022 – vzorec pogodbe