JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE NAGRAJENCEV ZA ŠPORTNE DOSEŽKE V LETU 2023

Zavod KŠM Tolmin in Občinska športna zveza Tolmin objavljata javni poziv za predlaganje nagrajencev za športne dosežke v letu 2023.

Rok za oddajo predlogov je sreda, 20. december 2023.

Priznanja in nagrade bodo podeljene na prireditvi Naj športnik občine Tolmin v januarju 2024.

PRIZNANJA OBČINSKE ŠPORTNE ZVEZE TOLMIN

IO OŠZ Tolmin je na svoji 3. seji dne 7. 11. 2023 sprejel sklep, da se konec novembra prične postopek za predlaganje kandidatov za priznanja OŠZ Tolmin v letu 2023.

Nagrade se podeli:

 • športnikom posameznikom, ki so bili v ocenjevalnem letu člani športnih klubov in društev – članov OŠZ Tolmin,
 • ekipam, ki so vključene v športne klube in društva – člane OŠZ Tolmin
 • posebna priznanja trenerjem in drugim športnim delavcem, ki delujejo v klubih in društvih – članih OŠZ Tolmin za strokovne, organizacijske in druge uspehe pri razvoju športa in rekreacije v občini Tolmin.

Podeli se naslednja priznanja:

Športnikom in ekipam:

 1. zlati kipec                zlati znak
 2. srebrni kipec                srebrni znak
 3. bronasti kipec                bronasti znak

Športnim delavcem:

 1. naziv zaslužni trener/športni delavec
 2. plaketa

Predloge za priznanja oblikujejo klubi in društva ter posamezniki na predpisanih obrazcih in jih posredujejo OŠZ na naslov OŠZ Tolmin, Dijaška ulica 12 C, 5220 Tolmin ali na elektronski naslov: osz.tolmin@gmail.com.

Priznanja se podeli na podlagi Pravilnika o priznanjih Občinske športne zveze Tolmin, ki ga je sprejel IO OŠZ Tolmin na seji dne 2. 2. 2017

NAGRADE ZA NAJ ŠPORTNIKE OBČINE TOLMIN

Strokovni svet za šport pri Zavodu KŠM Tolmin je na 6. seji dne 7. 11. 2023 sprejel sklep, da se konec novembra prične postopek za predlaganje nagrajencev za športne dosežke v letu 2023.

Nagrade se podeli ekipam iz občine Tolmin in športnikom posameznikom, ki tekmujejo za klub ali društvo iz občine Tolmin, v primeru, da nastopajo izven občine, pa če so iz občine Tolmin.

Podeli se lahko naslednje nagrade:

 • najboljša športnica v mlajših kategorijah
 • najboljši športnik v mlajših kategorijah
 • najboljša ekipa v mlajših kategorijah
 • najboljša športnica v članski konkurenci
 • najboljši športnik v članski konkurenci
 • najboljša ekipa v članski konkurenci
 • posebno priznanje drugim osebam, ki delujejo na področju športa.

Predloge za nagrade se pošlje pisno na naslov: Zavod KŠM Tolmin, Dijaška ulica 12 C, 5220 Tolmin ali na elektronski naslov direktor@ksm.si. Predlog mora vsebovati dosežke športnika ali ekipe v letu 2023 in kratko pisno utemeljitev predloga.

Tolmin, 27. 11. 2023

Matjaž Žbogar                                                                       Vladimir Mavri

direktor Zavoda KŠM Tolmin                                              predsednik OŠZ Tolmin

JAVNI POZIV ŠPORTNI DOSEŽKI 2023

OBRAZEC priznanja OŠZ 2023