PRAZNIČNI MESEC MAJ

V maju Občina Tolmin praznuje občinski praznik, ki zaznamuje dogajanje v občini skozi ves mesec. K prazničnemu vzdušju prispeva množica prireditev in drugih dogodkov v organizaciji društev, krajevnih skupnosti in zavodov. Praznično razpoloženje ustvarjajo dogodki že v dneh pred praznikom dela, zaključuje pa se tradicionalno s slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Tolmin, ko bodo predstavljeni občinski nagrajenci. Letos bo podeljen tudi naziv novemu častnemu občanu. Občina Tolmin je v vsa gospodinjstva v občini že poslala priročno žepno zloženko z navedbo vseh dogodkov v prazničnem mesecu. Koledarček majskih dogodkov si lahko odprete v priponki.