Javna razpisa

V Uradnem listu RS je v petek Občina Tolmin objavila JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v občini Tolmin 2016 in JAVNI RAZPIS za izbiro izvajalcev Letnega programa športa v Občini Tolmin v letu 2016.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Občine Tolmin www.tolmin.si – razpisi, in Zavoda KŠM Tolmin www.ksm.si, interesenti jo lahko dvignejo tudi v pisarnah kulture in športa Zavoda KŠM Tolmin, vsak delovni dan 10.—12. uro. Vloge se lahko odda izključno na posebnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Rok za oddajo vlog je za razpis kultura 16. maj 2016, za šport pa 9. maj 2016, do 12. ure (velja prejemna teorija).