Objavljen javni razpis za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa v občini Tolmin v letu 2021

PREDMET RAZPISA: ŠPORTNI PROGRAMI, ŠPORTNI OBJEKTI, RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU, ORGANIZIRANOST V ŠPORTU in ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

Prijave so možne izključno s pomočjo razpisne dokumentacije (obrazcev), ki je objavljena na spletnih straneh Občine Tolmin in Zavoda KŠM Tolmin

Na osnovi naročila po telefonu ali e-pošti, razpisno dokumentacijo in obrazce dostavimo tudi po navadni pošti ali s povratno e-pošto. Kontakt za naročila dokumentacije in dodatna pojasnila v zvezi s prijavo – Branko Velišček: tel. 041/695 675, e-naslov: direktor@ksm.si.