Z MLADIMI O EVROPSKEM LETU MLADIH

Evropsko leto mladih – leto sodelovanja in soustvarjanja – leto sprememb za mlade. 

Ob evropskem letu mladih so v sklopu MOVITO-vega razpisa poskrbeli za pestro dogajanje na mladinskem področju tudi v Tolminu. Zadnji teden meseca septembra, ko so vsi že z dopustov, dijaki v šolah, študentje pa se ravno odpravljajo na študij, so tako v sklopu različnih dogodkov ponudili nekaj prav za vsakega. Organizirali so namreč sklop treh dogodkov.

Najprej so mlade povabili na fotografsko popoldne z Žigom Korenom. Na uvodnem predavanju je pripovedoval o njegovi poti od prvih stikov s fotoaparatom v okviru multimedijskega krožka na Gimnaziji Tolmin do trenutno uspešne podjetniške poti. Popoldne so nadaljevali z delavnico fotografije, v kateri so se spoznali z osnovnimi funkcijami.

foto delavnica 2foto delavnica 1

Tisti mladi, ki so tako ali drugače vključeni v svet ponovne uporabe in ozaveščanja o skrbi za naš planet so se lahko udeležili izmenjevalnice oblačil. Predhodno zbrana oblačila so v sklopu dogodka izmenjevalni.

izmenjevalnica

Nazadnje pa so teden zaključili na sproščen način ob vadbi joge, preko katere so povezali fizično in začutili energijsko telo ter se pri vsem tem imeli super.

Joga za mlade - 30.9.2022

Pri vseh dogodkih so bili izvajalci mladi, od 15 do 30 let, s katerimi so dogodke tudi načrtovali od vsega začetka. Prav skozi te dogodke so mlade povezali z mladimi in jim omogočili prostor ustvarjanja in soustvarjanja.

Dogodek je sofinanciran s strani razpisa ob Evropskem letu mladih #EuropeanYearofYouth

 

PEŠBUS BO “VOZIL” TUDI V TEM ŠOLSKEM LETU

Po že štirih uspešnih izvedbah organizirane skupne hoje v šolo, v letošnjem letu s projektom nadaljujemo. Projekt Pešbus bomo za osnovnošolce od 1. do 3. razreda ob podpori IPoP – Inštituta za politike prostora v šolskem letu 2022/23 izvedli tudi v Tolminu, in sicer od 19. do 30. septembra 2022. V tem obdobju bo Pešbus do Šolskega centra Tolmin “vozil” po štirih progah z vnaprej določenimi postajališči in urami odhoda.

Vsako postajališče bo v času izvajanja projekta označeno s tablo. Potek vseh štirih prog, postajališča ter vozni red Pešbusa so razvidni tudi na priloženem zemljevidu. Prav tako sta objavi priloženi prijavnici za otroke in za spremljevalce. Prijavnico pošljite na elektronski naslov pesbus.tolmin@gmail.com ali oddajte otrokovi učiteljici.

“Podporo in materiale za izvedbo Pešbusa nudi IPoP – Inštitut za politike prostora v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.”

 

pesbus

Prijava Pešbus 2022 – otroci

Prijava Pešbus 2022 – starši

Načrt prog_Pesbus_2022

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa v občini Tolmin v letu 2022

Občina Tolmin je 1. 7. 2022 v Uradnem listu RS, št. 89/2022 objavila Javni razpis za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa (LPŠ) v občini Tolmin v letu 2022.

Predmet razpisa so športni programi, športni objekti, razvojne dejavnosti v športu, organiziranost v športu ter športne prireditve in promocija športa. Izbrani programi morajo biti izvedeni in dodeljena sredstva porabljena v letu 2022.

Besedilo razpisa je v priponki, prijave so možne do 18. julija 2022 na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo tudi najdete v priponki. Prijave se lahko odda po pošti na naslov Zavod KŠM Tolmin, p.p. 80, 5200 Tolmin (velja pravilo dospetja), osebno v prostorih Zavoda KŠM Tolmin ali po elektronski pošti na naslov direktor@ksm.si (prva stran s podpisom mora biti skenirana).

Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija so v spodnjih priponkah.

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja LPŠ v Občini Tolmin v letu 2022

JR LPŠ 2022 – pogoji in merila

JR LPŠ 2022 – razpisna dokumentacija

JR LPŠ 2022 – vzorec pogodbe

 

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA OBLIKOVALEC ZVOKA/VIDEA

Zavod KŠM Tolmin objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto OBLIKOVALEC ZVOKA/VIDEA VI.

 

Kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto OBLIKOVALEC ZVOKA/VIDEA VI, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– visoka strokovna oz. višješolska (prejšnja) izobrazba tehnične smeri;
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj na podobnih delih;
– znanja s področja odrske, tonske in video tehnike ter tehnike luči;
– znanje uradnega jezika in sposobnost komuniciranja.

Pisna prijava se odda po elektronski pošti na naslov: direktor@ksm.si in mora vsebovati:

1. dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj in dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogoja delovnih izkušenj;
3. kratek življenjepis v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s poskusno delovno dobo. Delo bo opravljal v Kinogledališču Tolmin in drugih poslovnih ter prireditvenih prostorih delodajalca. Delo se izvaja deloma v dopoldanskem času, deloma v popoldanskem in večernem času, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Kandidati naj pošljejo pisno prijavo do vključno petka, 29. julija 2022, na elektronski naslov direktor@ksm.si.

Celotno besedilo natečaja je v priponki.

Objava delovno mesto Objava delovno mesto OBLIKOVALEC ZVOKA/VIDEA

MALA HIŠA PONOVNO ZAŽIVELA

Tako kot marsikatera druga aktivnost tudi programi Male hiše v jesenskem in zimskem času niso potekali tako, kot bi si želeli. Do konca februarja, ko smo končno izvedli zimski počitniški program v živo, so programi Male hiše potekali preko spletnega orodja Zoom. V začetku marca pa smo težko pričakovano začeli z izvajanjem rednih aktivnosti v živo. Kljub vsem oviram smo tako v letošnjem letu doslej izvedli program v celoti in otrokom ponudili raznovrsten nabor aktivnosti, prostor za druženje, razvijanje in učenje.

Z zaključkom šolskega leta smo zaključili z rednim programom Male hiše v tem šolskem letu. Organizirali smo različne ustvarjalne, športne, poučne in zabavne aktivnosti. Ob dnevu žena smo imeli delavnico poslikave vreč iz blaga, velikonočno ustvarjalnico in spomladansko okrasitev Male hiše, spoznavali poklice, poslušali potopisna predavanja in kuhali. Šolsko leto smo zaključili s športnimi vodnimi igrami in lovom na zaklad.

20220530_16421620220401_16431520220307_16440720220620_160130

V tem času smo se odzvali tudi na različna povabila in sodelovali v okviru različnih dogodkov. Tako kot v preteklih letih smo sodelovali na vseslovenski prostovoljni akciji Dan za spremembe in s posaditvijo cvetlic polepšali gredo v glavnem križišču Tolmina. Izvedli smo medgeneracijsko aktivnost šivanja in v sodelovanju z Varstveno delovnim centrom Tolmin v Knjižnici Tolmin izdelovali lutke pravljičnih junakov knjige Mojce Pokrajculje. V sklopu dogodkov kolesarke dirke Giro d’Italia smo organizirali ustvarjalno delavnico izdelovanja navijaške opreme. Z ustvarjalno aktivnostjo poslikave kamenčkov smo sodelovali na dogodku ob odprtju Poučne poti ob Tolminki. Nazadnje pa smo sprejeli povabilo k sodelovanju na dogodku Tecimo skupaj, ki ga je organizirala Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin. Priključili smo se z delavnico, na kateri smo skupaj z učenci ustvarili plezalno steno.

20220321_16005220220411_15194120220528_11244520220528_124723

20220321_165948

V času poletnih počitnic Mala hiša pripravlja počitniški program za otroke, ki bo potekal v tednu med 11. in 15. julijem. V sklopu projekta Mala hiša gre na potep pa bomo z izvedbo delavnic obiskali otroke v okoliških krajih. Odzvali smo se tudi na povabilo za izvedbo delavnic v Kinogledališču Tolmin in v starem mestnem jedru Tolmina v sklopu dogodkov Tminsko poletje.

20220627_163005

Zagotovo pa se bo tekom poletja ponudila še kakšna priložnost za zanimivo aktivnost, druženje in zabavo in mi se jo že veselimo!

Ekipa Male hiše vam želi prijetne počitniške dni!

 

TUKAJ

Uživaš v dinamičnem delu? Zavod za kulturo, šport in mladino iz Tolmina išče več oseb za pomoč pri izvedbi Tminskega poletja. Te zanima? Pohiti s prijavo! Začasna in občasna dela so namenjena samo osebam s statusom študenta oziroma dijaka.

Urna postavka (neto): 5,50 €/h

Delovnik: popoldne in vikendi

Trajanje: 20.6.2022 – 10.9.2022

Kraj dela: Tolmin

Opis dela:

• Pomoč pri izvedbi Tminskega poletja

• priprava in pospravljanje prireditvenega prostora

• redarstvo

Povezava do oglasa: TUKAJ

Namera za oddajo zemljišča na Sotočju v najem

Zavod KŠM Tolmin objavlja Namero za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo zemljišča pri sotočju rek Tolminke in Soče v najem za namen izvajanja gostinske dejavnosti. Zemljišče se odda v najem za določen čas v dveh sklopih, in sicer:

– od 4. julija 2022 do vključno 21. avgusta 2022 in
– od 22. avgusta 2022 do 31. oktobra 2022.

Interesent lahko poda izjavo o interesu za najem zgolj za en sklop.

Interesent mora izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o interesu predložiti v pisni obliki na obrazcu, ki je priloga te objave. Poslati jo mora s priporočeno pošto ali oddati osebno na naslov: Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin, Dijaška ulica 12 C, 5220 Tolmin, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ, Najem zemljišča pri Sotočju 2022«, hrbtna stran ovojnice pa mora biti opremljena z nazivom in naslovom interesenta.

Rok za predložitev izjave o interesu je do vključno četrtka, 30. junija 2022, do 10. ure. Ne glede na način vložitve mora izjava o interesu prispeti na Zavod KŠM Tolmin najkasneje do navedenega roka (velja pravilo dospetja).

Besedilo namere v celoti in izjava o nameri sta v prilogi.

NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE

IZJAVA O INTERESU

POLETNI POČITNIŠKI PROGRAM “HURA, PROSTI ČAS”

Center za otroke Mala hiša Tolmin bo med poletnimi šolskimi počitnicami izvajal program aktivnega preživljanja prostega časa »Počitnice brez meja«, ki je namenjen osnovnošolskim otrokom, ki imajo stalno prebivališče v občini Tolmin oz. obiskujejo šolo v občini Tolmin. Program bo zajemal športne, ustvarjalne in humanitarne vsebine.

Program bo potekal od 11. – 15. 7. 2022, od 8.00 do 16.00. V počitniškem tednu bomo poskrbeli za pester program aktivnosti za otroke.

Počitniški program je za otroke brezplačen.

Prijave na program so OBVEZNE. Sprejemamo jih do ponedeljka, 4. 7. 2022, oziroma do zapolnitve prostih mest.  

Prijavnico oddate preko elektronske pošte na naslov: mala.hisa@ksm.si.

 

Dobrodošli na počitniškem programu »Počitnice brez meja«.

Počitniški program sofinancira Zavod za šport RS Planica.

 

Prijavnica_poletni počitniški program 2022

POČITNICE BREZ MEJA (4)

Poletni počitniški program za otroke 2022

Objava dveh prostih delovnih mest

Zavod KŠM Tolmin objavlja prosti strokovno-tehnični delovni mesti TEHNIČNI KOORDINATOR V in OBLIKOVALEC ZVOKA/VIDEA VI. Izbran bo kandidat za eno od obeh razpisnih delovnih mest.

Kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto TEHNIČNI KOORDINATOR V, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– srednja strokovna izobrazba tehnične smeri;
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;
– znanja s področja odrske in tonske tehnike ter tehnike luči;
– znanje uradnega jezika in sposobnost komuniciranja.

Kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto OBLIKOVALEC ZVOKA/VIDEA VI, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– visoka strokovna oz. višješolska (prejšnja) izobrazba tehnične smeri;
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj na podobnih delih;
– znanja s področja odrske, tonske in video tehnike ter tehnike luči;
– znanje uradnega jezika in sposobnost komuniciranja.

Pisna prijava se odda po elektronski pošti na naslov: direktor@ksm.si in mora vsebovati:

1. dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj in dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogoja delovnih izkušenj;
3. kratek življenjepis v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s poskusno delovno dobo. Delo bo opravljal v Kinogledališču Tolmin in drugih poslovnih ter prireditvenih prostorih delodajalca. Delo se izvaja deloma v dopoldanskem času, deloma v popoldanskem in večernem času, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Kandidati naj pošljejo pisno prijavo do vključno ponedeljka, 30. maja 2022, na elektronski naslov direktor@ksm.si.

Celotno besedilo natečaja je v priponki.

Objava delovno mesto TEHNIČNI KOORDINATOR V

Objava delovno mesto OBLIKOVALEC ZVOKA/VIDEA VI