MLADI ZDRUŽENI V MLADINSKI SVET OBČINE TOLMIN

Za mladinsko področje v Tolminu je bil petek, 14. 10. 2022, pomemben dan. Mladinske organizacije in druge organizacije v občini, v katerih so mladi aktivni, so se namreč povezale in ustanovile Mladinski svet občine Tolmin.

Kaj mladinski svet sploh je? Mladinski svet je krovno združenje mladih in mladinskih organizacij, ki na lokalni ravni zastopa interese mladih in mladinskih organizacij, opravlja vlogo zagovorništva in se zavzema za izboljšanje položaja mladih v svojem okolju. Mladinski svet lokalne skupnosti zastopa mlade v odnosu do občinskih oblasti, odločevalcev ter vseh drugih institucij, kjer je smiselno, da so mladinske organizacije enotno zastopane.

Mladinski svet občine Tolmin (trenutno) povezuje tri mladinske organizacije, to so: Klub tolminskih študentov, društvo tabornikov Rod puntarjev Tolmin, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov – Podružnica Steg Tolmin 1 ter druge organizacije, v katerih so mladi aktivni: ŠKTD Lom, ŠKTD Tantadruj iz Slapa ob Idrijci, ŠKD Uče iz Volč, ŠD Kuk iz Dolenje Trebuše in uporabniki MC Tolmin. Vsaka organizacija ima v izvršilnem odboru Mladinska sveta občine Tolmin po enega predstavnika.

Člani Mladinskega sveta občine Tolmin so izvolili tudi svojega prvega predsednika, to je postal Jakob Klobučar, ki prihaja iz Kluba tolminskih študentov.

Z ustanovitvijo Mladinskega sveta občine Tolmin je dosežen eden od ukrepov zapisanih v Lokalnem program za mlade Mi smo – mi bomo (2017 – 2022), ki je predvideval ustanovitev delovnega oziroma posvetovalnega organa mladih, ki si bo prizadeval za večjo participacijo mladih v družbi.

Mladinskemu svetu občine Tolmin se še vedno lahko pridružijo vse formalne in neformalne organizacije, v katerih so aktivni mladi med 15. in 30. letom starosti, zato povabilo vsem tem, da se nam pridružimo, da bomo skupaj soustvarjali okolje, v katerem nam bo prijetno.