Javni razpis za podelitev nagrad Občine Tolmin v letu 2019

Komisija za priznanja in nagrade Občine Tolmin z današnjim dnem objavlja Javni razpis za podelitev nagrad Občine Tolmin v letu 2019, katerega celotno besedilo najdete v prilogi.  Kot določa Odlok o podeljevanju nagrad Občine Tolmin, se lahko vsako leto podeli največ eno plaketo, dve priznanji in tri zahvale, naziv častni občan pa se podeljuje izjemoma.

Prejemniki so lahko posamezniki, podjetja, zavodi, društva, skupine, združenja ter druge organizacije in skupnosti, ki imajo poseben pomen za ugled in razvoj občine Tolmin. Predlagatelji za podelitev nagrad so lahko občani, politične stranke, krajevne skupnosti, gospodarske družbe, samostojni podjetniki, društva, druge organizacije in skupnosti, ki imajo stalno prebivališče ali sedež v občini Tolmin. Komisija za priznanja in nagrade bo obravnavala izključno predloge, ki bodo na naslov Občina Tolmin, Komisija za priznanja in nagrade, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin prispeli na pravilno izpolnjenem obrazcu do vključno četrtka, 28. februarja 2019, do 12. ure. Obrazec je sestavni del Odloka o podeljevanju nagrad Občine Tolmin, priložen je tej objavi in objavljen med obrazci, natisnjenega pa lahko prevzamete tudi na sedežu Občine Tolmin. V skladu s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki je začela veljati 25. maja 2018, sta razpisni dokumentaciji dodana še dva obrazca, ki ju morajo predlagatelji obvezno priložiti predlogu, in sicer:

  • obrazec Soglasje predlagatelja za nagrado Občine Tolmin
  • obrazec Soglasje kandidata za nagrado Občine Tolmin

Obrazca najdete TUKAJ, natisnjena pa lahko prevzamete tudi na sedežu Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin (sprejemna pisarna).

Na podlagi predlogov bo komisija pripravila predlog nagrajencev in ga posredovala v sprejem Občinskemu svetu Občine Tolmin. Nagrade bodo podeljene na slavnostni seji občinskega sveta ob občinskem prazniku, in sicer zadnji petek v maju.