Predstavitev otrokove pravice do igre v izvedbi lokalne Junior ambasadorke UNICEF-a

Predstavitev otrokove pravice do igre v izvedbi lokalne Junior ambasadorke UNICEF-a

Center za otroke je odprt od 12.00 do 18.00. Tekom celega popoldneva bodo potekale različne dejavnosti za otroke, od ustvarjalnih delavnic, športnih aktivnosti, družabnih vsebin.  Letos praznujemo 30. obletnico sprejema Konvencije o otrokovih pravicah. Lokalna junior ambasadorka UNICEF-a, sedmošolka, bo ob 14.30 uri za ostale otroke izvedla delavnico na temo otrokove pravice do igre.