35 let MoPZ Poljubinj z gosti Oktetom Simon Gregorčič

35 let MoPZ Poljubinj z gosti Oktetom Simon Gregorčič

  Moški pevski zbor Poljubinj je bil ustanovljen leta 1983, ko so združili glasove Poljubinjci, ki so želeli ohraniti tradicijo prepevanja na vasi. Gre torej za petintridesetletno zgodbo, ki govori o ohranjanju slovenske pevske kulture in ljubezni do pesmi. V tem času se je zasedba zbora nekajkrat spremenila. Nekateri so se od petja poslovili, a vsako leto so se našli zagnani glasovi, ki so z veseljem sprejeli pevsko povabilo in prinesli svežih moči.