PODELITEV SPRIČEVAL GIMNAZIJE TOLMIN

PODELITEV SPRIČEVAL GIMNAZIJE TOLMIN

Gimnazija Tolmin bo generaciji maturantov, ki so v letu 2019 opravili splošno maturo, spričevala podelila na slovesnem dogodku. Na Gimnaziji Tolmin so tudi letos z rezultati zelo zadovoljni, poročajo o 97-odstotnem uspehu, imajo tudi enega zlatega maturanta, to je Žiga Taljat. Tolminsko gimnazijo po besedah ravnateljice Branke Hrast Debeljak zapušča dobra generacija, ki je na šoli pustila močan pečat, bila je aktivna pri kulturnih, športnih in drugih dogajanjih na šoli.