Odprtje rasztave: LIKova ART PROMENADA

Odprtje rasztave: LIKova ART PROMENADA

Javni prostor pripada javnosti - torej nam vsem. Lahko ga prepustimo agresivnosti interesnih lobijev (oglasni in svetlobni panoji, promet, …) ali pa, za ta naš skupni prostor, ljubeče prevzamemo odgovornost in mu vdahnemo dušo tako, da bo odražal resnične vrednote prebivalcev. »Vsi ustvarjamo svoj svet«, je glavno sporočilo, ki ga likovna skupina LIK Izola predaja že vrsto let. Kultura bivanja v nekem kraju se najbolj odraža v vizualni podobi javnega prostora in prav v ta, sicer zaprt in strokovno-elitističen proces odločanja, LIK vključuje ustvarjalne občane ter jim omogoča, da aktivno sooblikujejo lastno okolje, z vnašanjem novih, predvsem lokalnih vsebin in simbolov. Ti se vanj (tako pomensko, kot oblikovno) vklapljajo bolj tvorno, zato v LIK-u verjamemo, da lahko prav lokalne likovne skupine, s svojim znanjem in estetsko občutljivostjo, obogatijo kraj z vizualno zanimivejšimi vsebinami. Sodobna vizualna umetnost se vse bolj prepleta z vsakdanjim življenjem in se (iz sterilnih razstavišč) seli v središča mestnega dogajanja - med ljudi.

 

 

Izolski LIK je eno redkih likovnih društev, ki s svojimi, več-desetletnimi izkušnjami pri izvajanju projektov javne umetnosti (umetnosti v javnih prostorih), opozarja na sodobne trende vizualnega izražanja, z namenom ustvarjanja vizualno zanimivih, avtentičnih okolij. V tem, sodobnem duhu, nastajajo priložnostne ter trajne umetniške inštalacije skupine LIK. Skulpture so zaživele v parkih, nastali so obmorski kotički za druženje, svetleči objekti v ulicah, poslikave na panojih in mnogi drugi projekti javne umetnosti, ki obiskovalcem Izole sporočajo, da tu živijo ustvarjalni ljudje! Ti likovni objekti se prepletajo z vsakdanjim življenjem, oživljajo kraj, krepijo lokalno identiteto in vabijo občane k aktivnejšem sodelovanju, žal pa je ta demokratična in širšemu krogu prebivalcev namenjena oblika umetniškega izražanja, v Sloveniji izrazito podhranjena, nepodprta (oz. celo birokratsko zavirana) ter svetlobna leta zaostaja za zahodnimi državami.

 

Skrajni čas je, da to spremenimo! Ker sta vizualno onesnaževanje ter odtujevanje javnih prostorov vsak dan večja, uradna razstavišča birokratsko nedostopna, umetniški krogi pa elitistično-zaprti, želimo v LIK-u, z ostalimi likovnimi društvi in ustvarjalnimi posamezniki, vzpostaviti konstruktivno KOALICIJO ZA JAVNO UMETNOST, ki bi služila medsebojni izmenjavi likovnih objektov, informacij o razstavnih možnostih in sodelovanju pri skupnih projektih, …, v kateri bi ustvarjalci brez »zvez in poznanstev« dobili možnost, da predstavljajo svoja likovna dela v zapuščenih izložbah, na zidovih, ograjah, škarpah, …, predvsem pa na Art promenadah!

 

 

Mentor, U.d.i.a. Teodor Tavželj