VEDNO NA STRANI NARAVE, predavanje Daniela Rojška

VEDNO NA STRANI NARAVE, predavanje Daniela Rojška

Vedno na strani narave

predava Daniel Rojšek

Predavatelj bo predstavil svoja prizadevanja na področju varstva narave, od začetkov leta 1975 na primeru Proste industrijske cone Sežana, preko sodelovanja pri pripravi poročila o naravni in kulturni dediščini na območju predvidene hidroelektrarne Trebuša, do svoje poklicne poti na Zavodu v Novi Gorici.

Seznanil nas bo z najpomembnejšimi nalogami, pripravo strokovnih osnov za zavarovanje, pa tudi z vpisom Škocjanskega Krasa v Seznam svetovne dediščine pri UNESCO, varstvom reke Soče, kraških jam, popisom naravne dediščine v dolini Učje in nam predstavil, poleg številnih lepot, tudi primere nasilja nad naravo.