70-letnica GLASBENE ŠOLE TOLMIN

70-letnica GLASBENE ŠOLE TOLMIN

Od izvirov v svet že 70 let je slogan, ki je nastal ob jubileju Glasbene šole (GŠ) Tolmin, v katero prihajajo učenci iz območja porečja rek: Bače, Idrijce, Nadiže, Soče in Tolminke. Na simbolični ravni pet omenjenih rek, ki te doline povezujejo s svetom, ponazarja pet črt notnega črtovja. In prav notno črtovje in svet sta marsikateremu učencu Glasbene šole Tolmin ponudila odlične možnosti za uveljavitev izven domačih meja.   Ob jubileju, ki ga obeležujemo v letošnjem letu, si želijo, da bi se lahko na osrednji prireditvi srečali vsi, ki so bili ali so še vedno kakorkoli povezani z GŠ Tolmin. Ob praznovanju so izdali zbornik, časopis z notno prilogo in druge dejavnosti za promocijo šole.