PODAJMO SI ROKE glasbeno likovno literarni večer

PODAJMO SI ROKE glasbeno likovno literarni večer

Gostitelj: Kulturno društvo Nit

Glasbeno likovno literarni večer Podajmo si roke je izraz želje, da bi se z Benečani in drugimi našimi zamejci ponovno več srečevali, družili in skupaj ustvarjali. V prvih letih delovanja čezmejnega kulturnega društva PoBeRe (danes Nit) - Posočje, Benečija, Rezija smo pogosteje zahajali v Benečijo in tako so se tudi začela plesti prijateljstva med nami. V letošnjem letu nas je zaradi pandemije za nekaj mesecev ponovno ločila meja, ki je bila enako neprehodna (vsaj za večino) kot tista takoj po koncu druge svetovne vojne. Počutili smo se še bolj oddaljene drug od drugega. Hrepeneli smo po ponovnem srečanju.

Naslov Podajmo si roke, s katerim smo že lansko leto, pred izbruhom bolezni, ki je zaustavila svet, poimenovali za letošnje leto načrtovane večere, je spričo izolacije med skupinami, posamezniki, ki smo jo večinoma težko prenašali, zdaj, ko se ponovno lahko spet družimo, še toliko bolj primeren. Poleg nas samih, smo želeli povezati tudi različne zvrsti umetnosti: poezijo, glasbo in slikarstvo. 

Povezovanje programa:Karmen Vidmar in Goran Gorjup    

Organizator dogodka: KD Nit - Posočje, Benečija, Rezija in DLU Tolmin    

Dogodek so omogočili: Zavod KŠM Tolmin, Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, ZKD Tolmin