Pogovorne urice v angleščini (delavnica za osnovnošolce)

Pogovorne urice v angleščini (delavnica za osnovnošolce)

Center za otroke bo odprt od 12.00 do 18.00. Tekom celega popoldneva bodo potekale različne družabne dejavnosti za otroke.  Ob 15.30 bomo materni jezik za nekaj časa zamenjali za angleškega. Spoznali in naučili se bomo nekaj osnovnih besed in besednih zvez v povezavi s preživljanjem prostega časa. Dejavnost bo izvajala študentka anglistike. Vabljeni!