OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA UPRAVNIK/CA ŠPORTNE DVORANE

Zavod KŠM Tolmin objavlja prosto delovno mesto UPRAVNIK/CA ŠPORTNE DVORANE.

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za delovno mesto “Vzdrževalec športne infrastrukture II” (za kandidata/ko s srednjo izobrazbo) ali “Organizator športnih programov” (za kandidata/ko z višješolsko izobrazbo).

Delo se bo opravljalo pretežno v športni dvorani ŠC Tolmin, deloma tudi na drugih športnih objektih. Delovni čas bo večinoma v popoldanskem času, tudi med vikendi.

Glavne delovnega naloge razpisanega delovnega mesta so:

  • priprava objektov, naprav in opreme za športno vadbo, tekmovanja in prireditve,
  • vzdrževanje in čiščenje objektov,
  • usklajevanje urnika objektov z uporabniki,
  • izpolnjevanje evidenc o uporabi, obratovanju in vzdrževanju objektov,
  • sodelovanje in komuniciranje z izvajalci in uporabniki športnih programov in objektov,
  • občasna pomoč pri vzdrževalnih delih na zunanjih športnih objektih.

Delovni čas je neenakomerno razporejen in traja 40 ur/teden. Urnik se načrtuje tedensko glede na potrebe objektov in njihovih uporabnikov.

Sklenjeno bo delovno razmerje za nedoločen čas, delovno mesto je razvrščeno v 23. ali 25. osnovni plačni razred plačnega sistema javnega sektorja (odvisno od izobrazbe).

Kandidat/ka mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • najmanj srednja strokovna izobrazba,
  • organiziranost in vestnost,
  • delovne izkušnje niso potrebne, so pa zaželene.

Kandidati/ke naj pošljejo pisno prijavo z življenjepisom in dokazilom o izobrazbi do vključno petka, 22. marca 2024, na elektronski naslov direktor@ksm.si.

Celotno besedilo razpisa je na povezavah (ločeno glede na doseženo izobrazbo kandidata/ke):

Objava delovno mesto VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE II

Objava delovno mesto ORGANIZATOR ŠPORTNIH PROGRAMOV