OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA TEHNIK V KINOGLEDALIŠČU TOLMIN

Zavod KŠM Tolmin objavlja prosto delovno mesto TEHNIK V KINOGLEDALIŠČU TOLMIN.

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za delovno mesto “Tehnični koordinator” (za kandidata/ko s srednjo izobrazbo) ali “Oblikovalec zvoka/videa” (za kandidata/ko z višješolsko izobrazbo).

Delo se bo opravljalo večinoma v Kinogledališču Tolmin. Delovni čas bo neenakomeren in traja v povprečju 40 ur/teden, tudi v popoldanskem in večernem času ter ob sobotah, nedeljah in praznikih. Urnik se načrtuje mesečno glede na potrebe objektov, programov in njihovih uporabnikov.

Glavne delovnega naloge razpisanega delovnega mesta so:

  • priprava objektov, naprav in opreme za izvedbo programov in prireditev,
  • postavitev, upravljanje ter kontroliranje tonskih in video naprav,
  • tehnična podpora uporabnikom oz. izvajalcem programov v kinogledališču in na drugih prireditvah,
  • izvajanje del v zvezi s kino predstavami,
  • izvajanje del v zvezi z obratovanjem in tekočim vzdrževanjem objektov in opreme za področje kulture in prireditev,
  • nadomeščanje drugih tehničnih delavcev v kinogledališču.

Sklenjeno bo delovno razmerje za nedoločen čas, delovno mesto je razvrščeno v 23. ali 26. osnovni plačni razred plačnega sistema javnega sektorja (odvisno od izobrazbe).

Kandidat/ka mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • najmanj srednja strokovna ali splošna izobrazba,
  • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj s podobnimi deli,
  • znanja s področja odrske, tonske in video tehnike, tehnike luči ali kinematografije.

Kandidati/ke naj pošljejo pisno prijavo z življenjepisom ter dokazili o izobrazbi in delovnih izkušnjah do vključno petka, 17. maja 2024, na elektronski naslov direktor@ksm.si.

Celotno besedilo razpisa je na povezavah (ločeno glede na doseženo izobrazbo kandidata/ke):

Objava delovno mesto TEHNIČNI KOORDINATOR

Objava delovno mesto OBLIKOVALEC ZVOKA-VIDEA