OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA SODELAVEC/KA ZA MLADINSKE DEJAVNOSTI

Zavod KŠM Tolmin objavlja prosto delovno mesto SODELAVEC VII/1 za mladinske dejavnosti.

Naloge na delovnem mestu so:

 • organiziranje in izvajanje programov zavoda s področja mladinskih dejavnosti in dejavnosti za otroke,
 • organizacijska in izvedbena podpora zunanjim izvajalcem mladinskih programov in programov za otroke, ki se izvajajo v/na objektih zavoda,
 • administrativno strokovna pomoč društvom in skupinam s področja mladinskih dejavnosti,
 • sodelovanje in komuniciranje z izvajalci in uporabniki programov na področju mladinskih dejavnosti in dejavnosti za otroke,
 • vodenje evidenc in izdelava poročil o izvajanju programov s področja mladinskih dejavnosti in dejavnosti za otroke,
 • sodelovanje pri pripravi predlogov, pobud, poročil in analiz na področju mladinskih dejavnosti in dejavnosti za otroke,
 • sodelovanje pri projektih, programih in prireditvah zavoda s področja kulture in športa,
 • obveščanje javnosti in promocija programov, projektov in prireditev zavoda s področja mladinskih dejavnosti, dejavnosti za otroke ter drugih področij delovanja zavoda,
 • zagotavljanje ukrepov s področja varstva pri delu in požarne varnosti v objektih namenjenih mladinskim dejavnostim in dejavnostim za otroke,
 • opravljanje drugih delovnih nalog, ki jih določajo normativni akti, program in sklepi sveta zavoda ter navodila direktorja in vodje mladinskih programov.

Z izbranim kandidatom oz. kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za polni delovni čas za določen čas do 31. 12. 2026. Delo se opravlja pretežno v objektih v upravljanju delodajalca namenjenih izvajanju mladinskih dejavnosti in dejavnosti za otroke, občasno tudi v drugih objektih. Plača je uvrščena v 29. osnovni plačni razred plačnega sistema javnega sektorja.

Delovni čas je neenakomerno razporejen in traja 40 ur/teden. Urnik se načrtuje tedensko glede na potrebe programov in njihovih uporabnikov. Delo se izvaja večinoma v dopoldanskem času med tednom, občasno tudi v popoldanskem in večernem času ter ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (VI/2 stopnja);
 • organizacijska sposobnost, samostojnost, komunikativnost;
 • znanje uporabe osebnega računalnika in osnovnih računalniških programov;
 • osnovno znanje angleškega jezika;
 • delovne izkušnje niso potrebne, so pa zaželene izkušnje z mladinskim delom.

Kandidati oz. kandidatke naj pošljejo pisno prijavo do vključno petka, 19. aprila 2024, na elektronski naslov direktor@ksm.si.

Pisna prijava mora vsebovati:

1. dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih in drugih izkušenj in dokazila, ki dokazujejo te izkušnje;
3. kratek življenjepis, v katerem so poleg formalne izobrazbe navedena tudi druga znanja in veščine.

Celotno besedilo natečaja je v priponki.

Objava delovno mesto SODELAVEC VII-1