OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA ČISTILKA II

Zavod KŠM Tolmin objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto ČISTILKA II.

Naloge, ki jih bo izbrani kandidat opravljal na delovnem mestu so:

  • Čiščenje objektov, opreme in delovnih sredstev,
  • Opazovanje stanja objektov, opreme in delovnih sredstev in obveščanje odgovornih oseb o stanju,
  • Izvajanje ukrepov s področja varstva pri delu in požarne varnosti,
  • Opravljanje drugih delovnih nalog po nalogu nadrejenih oseb.

Delo se opravlja na objektih v upravljanju delodajalca (pisarne uprave, kinogledališče Tolmin, športni objekti na Brajdi in na Logu, športna dvorana, center za otroke, center MINK, mladinski center).

Delovni čas je neenakomerno razporejen in traja 40 ur/teden. Urnik se načrtuje tedensko glede na potrebe objektov in njihovih uporabnikov. Delo se načeloma izvaja dopoldne med tednom, pogosto tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Popoldne in zvečer se delo izvaja izjemoma ali na željo zaposlenega.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas za čas nadomeščanja odsotne sodelavke z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Razvrščen bo v 12. osnovni plačni razred plačnega sistema javnega sektorja.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • Osnovnošolska izobrazba,
  • Organiziranost in vestnost,
  • Delovne izkušnje niso potrebne, so pa zaželene.

Kandidati naj pošljejo pisno prijavo do vključno do vključno petka, 1. marca 2024, na elektronski naslov direktor@ksm.si.

Celotno besedilo natečaja je na povezavi: Objava delovno mesto ČISTILEC