MENJAVA NA ČELU ZAVODA KŠM TOLMIN

Z novim letom se je po dobrih enaindvajsetih letih z mesta direktorja Zavoda za kulturo, šport in mladino poslovil dolgoletni direktor Branko Velišček, ki je posle predal svojemu nasledniku, Matjažu Žbogarju.

Žbogar je bil v prejšnjem mandatu štiri leta predsednik sveta zavoda, zato njegovo delovanje pozna. Izhaja iz Kanalskega Loma, po izobrazbi je pravnik, pred nastopom 4-letnega direktorskega mandata je delovne izkušnje pridobival v občinski upravi Občine Borovnica in na Stanovanjskem skladu RS. Veliko izkušenj, ki mu bodo pomagale pri delovanju v zavodu, je pridobil tudi s prostovoljnim delovanjem v lokalnem okolju, med drugim kot občinski svetnik, predsednik krajevne skupnosti in predsednik ŠKTD Lom.

V svoji viziji razvoja zavoda, s katero je prepričal trenutni svet zavoda in občinski svet, je novi direktor izpostavil željo, da zavod postane še bolj aktiven akter razvoja kulture, športa in mladinskih dejavnosti v občini. Zaveda se, da je pred zavodom veliko izzivov. Kot najbolj podhranjeno, hkrati pa največjo priložnost, ocenjuje mladinsko področje, tudi na področjih kulture in športa se lahko še marsikaj postori.

Izjava Matjaž Žbogar, direktor Zavoda KŠM Tolmin: »Na področju kulture bo treba na predkoronski nivo zopet postaviti kulturne programe, priložnost za nadgradnjo vidim v večjem sodelovanju s sorodnimi zavodi v soseščini, želim si nadaljevanja zgodbe s poletnimi prireditvami.

Pri športu se s prenovo Športnega parka Brajda, trenutno je v izgradnji vkopan objekt ob stadionu, izboljšuje občinska športna infrastruktura, čemur bodo morale slediti tudi kakovostnejše storitve in športni programi.

Precejšen korak naprej bo treba storiti na področju mladine, saj se vse od razširitve dejavnosti zavoda na to področje ni v celoti prevzelo vseh nalog in izkoristilo vseh možnosti. Infrastruktura za mladinsko dejavnost je ali neobstoječa ali pa v zelo slabem stanju, zato bo ena od prvih prioritet poiskati in urediti prostore za delovanje mladinskega centra.

Ocenjujem, da je zavod v zelo dobri poslovni kondiciji, za kar se zahvaljujem prejšnjemu direktorju.«

 Novi direktor ima še nekaj ambicioznih idej, za uresničitev katerih stavi na sodelovanje z drugimi institucijami v lokalni skupnosti in na vključevanje čim širšega kroga občanov v razvoj vseh treh področij delovanja zavoda. Ker se zavod ukvarja z zelo raznolikimi dejavnostmi, z velikim številom objektov in pestro paleto uporabnikov, pa bodo še naprej ključne lastnosti za uspešno delovanje ostale fleksibilnost in potrpežljivo iskanje pravega ravnovesja med potrebami oziroma željami in možnostmi.

Izjava Branko Velišček, nekdanji direktor: »Ko sem pred dobrimi enaindvajsetimi leti stopil na čelo takrat samo zavoda za šport, je bil to nedonošenček s številnimi poporodnimi težavami. Ob podpori občine in sodelovanju številnih akterjev smo ga s sodelavci popeljali skozi otroške bolezni, pubertetniške muhe in mladostniško zaletavost do trenutnega stanja, ko vstopa v zrelo obdobje kot krepak mladenič/mladenka, ki ima vzpostavljene osnovne prostorske, kadrovske, organizacijske in finančne temelje, na osnovi katerih lahko ambiciozno zre v prihodnost.

Nikoli ni vse idealno, vendar naloga tistih, ki opravljamo javno službo na kateremkoli področju, je iskanje optimalnih rešitev v okviru danih možnosti. Verjamem, da bodo ljudje, ki odslej usmerjajo dejavnosti v zavodu, takšne rešitve tudi v bodoče znali poiskati in bodo dosedanje delo še nadgradili. 

Hvala vsem, ki ste doslej konstruktivno sodelovali pri razvoju ZKŠM, delujte v tej smeri še naprej. Tudi sam bom, če bo takšna želja, vselej pripravljen povedati svoje mnenje, sicer pa odslej postajam zadovoljen obiskovalec športnih in kulturnih prireditev.«