Prosvetno društvo Justin Kogoj Dolenja Trebuša

Korenine ljubiteljske kulture v Dolenji Trebuši segajo v leto 1912, ko je bilo ustanovljeno bralno društvo Vodnica. Po II. svetovni vojni se je kulturno društvo preimenovalo v Prosvetno društvo »Justin Kogoj«. V društvu so danes aktivne štiri sekcije: moški pevski zbor, ženski pevski zbor, mešani pevski zbor in folklorna skupina. Do pred kratkim je delovala tudi dramska sekcija in nekaj časa kvartet ljudskih godcev Deseti brat. Letno organizirajo več prireditev.

SEKCIJE: Folklorna skupina J. Kogoj Dolenja Trebuša, Moški pevski zbor J. Kogoj Dolenja Trebuša, Ženski pevski zbor J. Kogoj Dolenja Trebuša, Mešani pevski zbor J. Kogoj Dolenja Trebuša
KONTAKTI: Prosvetno društvo Justin Kogoj Dolenja Trebuša, Dolenja Trebuša 70, 5283 Slap ob Idrijci
Predsednik društva: Zlatko Jan (mobilni telefon: 031 428 341)
Elektronska pošta: justin.kogoj@gmail.com


Mladinsko kulturno društvo Cirila Kosmača Gimnazije Tolmin

MKUD Ciril Kosmač Gimnazije Tolmin združuje pet skupin. Člani vseh skupin so predvsem dijaki, nekaj pa je tudi študentov. Sodelujejo na številnih krajevnih in šolskih prireditvah, vrhunec celoletnega dela pa predstavlja samostojni večerni nastop skupine oz. produkcija njihovih izdelkov.

SEKCIJE: Gledališka skupina Zvonko Tolmin, Mešani pevski zbor Gimnazije Tolmin – v mirovanju, Plesna skupina Torzo Gimnazije Tolmin, Likovna sekcija Gimnazije Tolmin, Film in multimedija Gimnazije Tolmin
KONTAKTI: MKUD Cirila Kosmača Gimnazije Tolmin, Dijaška 12 B, 5220 Tolmin
Predsednica društva: Barbara Gruntar (mobilni telefon: 051 427 942)
Elektronska pošta: barbara.gruntar@guest.arnes.si


Folklorno društvo Ivan Laharnar – Planota Šentviška Gora

Folklorna dejavnost na Šentviški planoti sega v leto 1957, ko je bila ustanovljena šolska folklorna skupina. Folklorni krožek je deloval do leta 1963. V okviru prosvetnega društva, ki nosi ime po domačinu, organistu in skladatelju Ivanu Laharnarju, je bila folklorna skupina ustanovljena leta 1965. Leta 1997 se je društvo  preimenovalo v Folklorno društvo »Ivan Laharnar – Planota« Šentviška Gora. Leta 2007 se je društvu pridružila sekcija Moški pevski zbor Ivan Laharnar Šentviška Gora.

SEKCIJE: Folklorna skupina Ivan Laharnar – Planota Šentviška Gora, Moški pevski zbor Ivan Laharnar Šentviška Gora
KONTAKTI: Folklorno društvo Ivan Laharnar – Planota Šentviška Gora, Ponikve 39, 5283 Slap ob Idrijci
Predsednik društva: Jure Lapanja (mobilni telefon: 041 919 559)
Elektronska pošta: speedy.jure@gmail.com


Kulturno društvo Folklorna skupina Razor Tolmin

Folklorna skupina Razor deluje od leta 1985. Njen program sestavljajo plesi, pesmi in običaji iz Soške doline od Trente do Gorice. Deluje pod vodstvom Borisa Laharnarja. Plesalce spremljajo diatonična harmonika, violina, klarinet in bajs. Za petje skrbi pevska skupina, za igralske vložke dramska. Skupina se na območnih srečanjih folklornih skupin redno uvršča na regijski nivo. Petkrat je bila izbrana na državno srečanje v Beltincih. Nastopili so na Lentu, na Jurjevanju v Črnomlju in drugih pomembnejših mednarodnih folklornih festivalih v Sloveniji. Soško dolino so predstavili po dobršnem delu Evrope.

KONTAKTI: Folklorna skupina Razor Tolmin, Trg maršala Tita 8, 5220 Tolmin
Predsednica društva: Klara Skrt (mobilni telefon: 041 593 668)
Elektronska pošta: klara.skrt@gmail.com


Kulturno društvo Šimen Golja Kneža

V naročju zelenih, s soncem obsijanih pobočij, v spodnjem delu Baške grape so gruče vasic, ki počivajo v objemu šumečih gozdov in nudijo skromno, a varno in zdravo zavetje tukaj živečemu rodu. Tu je bilo leta 1979 ustanovljeno Kulturno društvo Šimen Golja Kneža. Trenutno v njegovem okviru delujeta Ženski pevski zbor Sožitje Podmelec in Vokalna skupina Flance. Skupini nastopata po Sloveniji, gostovali pa sta tudi v tujini.

SEKCIJE: Ženski pevski zbor Sožitje Podmelec, Vokalna skupina Flance
KONTAKTI: Kulturno društvo Šimen Golja Kneža, Kneža 8 A, 5216 Most na Soči
Predsednica društva: Nataša Kos Kavčič (mobilni telefon: 041 450 998)
Elektronska pošta: natasa.kos.kavcic@gmail.com


Kulturno društvo Podbrdo

Kulturno društvo Podbrdo je bilo ustanovljeno leta 1982 z namenom združevanja pevcev iz Podbrda in okoliških krajev. V okviru društva so v preteklih letih delovale sekcije moška vokalna skupina Nonet Bača Podbrdo, Ženski pevski zbor Okarina Podbrdo in dekliški sestav Trio Jasmin. Trenutno je aktivna le moška vokalna skupina, ki se je leta 2012 preimenovala v Vocal Bača. Prepevajo slovenske in tuje ljudske pesmi, kot tudi umetne pesmi in popevke. Svoje nastope pogosto popestrijo s spremljavo klavirja ali kitare. Delujejo pod vodstvom zborovodkinje Marte Volf Trojer.

KONTAKTI: Vocal Bača Podbrdo, Podbrdo 18, 5243 Podbrdo
Predsednik društva: Jaka Bizjak (mobilni telefon: 041 384 524)
Elektronska pošta: jakabizjak@yahoo.com


Kulturno društvo Poljubinj – Moški pevski zbor Poljubinj

Moški pevski zbor Poljubinj je bil ustanovljen leta 1983. Zbor je prve pevske korake napravil pod mentorstvom Franca Prezlja, kasneje ga je prevzela Vera Clemente Kojić, od leta 1991 naprej pa za uglašenost pevcev skrbi umetniški vodja Metod Bajt. Iskreno ljubezen do petja so fantje pod vodstvom zborovodje nadgradili s kakovostjo, kar dokazujejo številni koncerti na Tolminskem, vsakoletno sodelovanje na revijah pevskih zborov zgornjega Posočja in Primorska poje ter razna gostovanja doma in v tujini.

KONTAKTI: Kulturno društvo Poljubinj, Poljubinj 62, 5220 Tolmin
Predsednik društva: Danilo Leban (mobilni telefon: 040 221 442)
Elektronska pošta: danilo.leban@gmail.com


Društvo Vokalna skupina Snežet Tolmin

Društvo Vokalna skupina Snežet je bilo ustanovljeno leta 2003, člani pa so se zbrali že leta 2001, da bi prepevali dalmatinske in slovenske ljudske pesmi. Poleg omenjenih izvajajo tudi umetne pesmi.  Pojejo na prireditvah doma in po Sloveniji, gostujejo v Benečiji, zapeli so v Avstriji ter na Češkem. Vsako leto organizirajo koncert avgusta na placu pri fontani v Tolminu. Izdali so dve zgoščenki – Z Galienč pa pride …, leta 2007, ob 10-letnici delovanja leta 2011 pa zgoščenko Slovenski smo fantje, od Soče doma.  Skupino od vsega začetka sestavlja deset članov, vodi jo umetniški vodja Miloš Leban.

KONTAKTI: Društvo Vokalna skupina Snežet, Podmelec 21, 5216 Most na Soči
Predsednik društva: Nejc Borovničar (mobilni telefon: 041 872 936)
Elektronska pošta: vssnezet@gmail.com


Kulturno društvo Ivana Preglja Most na Soči – Mešani pevski zbor Zdravko Munih Most na Soči

Mešani pevski zbor Zdravko Munih Most na Soči je bil ustanovljen leta 1990 na pobudo maestra Marka Muniha. Pojejo ljudske in umetne pesmi domačih in tujih skladateljev. Leta 1995 so del programa posneli za radio Slovenija in izdali avdio kaseto Nazaj v planinski raj. Z zborom so poleg Marka Muniha sodelovale zborovodkinje: Mojca Šorli Jerončič, Urška Rutar Kavčič in Mirjam Klinkon, ki vodi zbor še danes. Pevci prirejajo samostojne celovečerne koncerte, gostujejo na revijah gornjega Posočja, Primorski poje, sodelujejo na prireditvah doma in v zamejstvu. Ob 20. obletnici delovanja leta  2010 je zbor izdal zgoščenko Nazaj v planinski raj.

KONTAKTI: Mešani pevski zbor Zdravko Munih Most na Soči, Most na Soči 54, 5216 Most na Soči
Predsednik društva: Milan Zupanec (mobilni telefon: 041 727 819)
Elektronska pošta: milan.zupanec@amis.si


Kulturno društvo Mešani pevski zbor Canto Ergo Sum Tolmin

KD Mešani pevski zbor Canto Ergo Sum se je oblikoval leta 1998, ko so se na pobudo Kluba Tolminskih študentov in pod vodstvom profesorice Urške Rutar zbrali prvi pevci. Leta 2005 je zbor prevzel Matej Kavčič, od leta 2012 pa je zborovodja Katarina Kovačič. Zbor se lahko pohvali s številnimi nastopi, leta 2011 pa je prvič organiziral prireditev na Klan’cu, ki je po uspešni prvi izvedbi postala tradicionalna. Vsako naslednje leto jo programsko in vsebinsko razširijo v dopoldanska ustvarjanja, vrhunec doživi zvečer, ko pevci MePZ Canto Ergo Sum zapojejo skupaj s pevskimi gosti.

KONTAKTI: Mešani pevski zbor Canto Ergo Sum Tolmin, Breg 2, 5216 Most na Soči
Predsednik društva: Jakob Šimon (mobilni telefon: 031 385 030)
Elektronska pošta: simon.jakob@gmail.com


Kulturno društvo Pihalni orkester Tolmin

Leta 1979 je bila ustanovljena tolminska Delavska godba na pihala, ki se je leta 1997 preimenovala v Kulturno društvo Pihalni orkester Tolmin. Orkester izvaja zahtevnejše skladbe vseh zvrsti. Vabijo ga na prireditve v domačem okolju, po Sloveniji, gostuje v tujini, sodeluje na Revijah pihalnih orkestrov Primorske in srečanjih orkestrov, tradicionalno organizirajo božično-novoletni koncert. Udeležuje se tekmovanj na državni in mednarodni ravni, kjer posega po prvih mestih in drugih vidnih uvrstitvah.  Ob 30-letnici delovanja je izdal zbornik in zgoščenko z naslovom »30 let med muzikanti – KD Pihali orkester Tolmin; 1979-2009«. Orkester so vodili Franc Žižmond, Oton Konjedic, Miloš Rijavec, Stojan Milinković, danes je umetniški vodja Boštjan Vendramin. Od leta 2005 pod okriljem društva deluje sekcija Jazz Punt Big Band pod vodstvom Matije Mlakarja.

SEKCIJA: Jazz Punt Big Band
KONTAKTI: Pihalni orkester Tolmin, Prešernova ul. 4, 5220 Tolmin
Predsednica društva: Špela Čopi
Elektronska pošta: potolmin@gmail.com


Društvo likovnih ustvarjalcev Tolmin

Kulturno društvo likovnih ustvarjalcev Tolmin od leta 1974 goji ljubiteljsko kulturno dejavnost na likovnem področju in združuje likovne ustvarjalce od Kobarida, preko Cerkna, Goriških Brd do Sežane. Njihova dela zrcalijo pestrost likovnih praks v različnih tehnikah. Letno organizirajo tematske in pregledne razstave, likovne delavnice, kolonije in srečanja, s katerimi se društvo predstavlja v Občini Tolmin in v drugih krajih Slovenije ter zamejstva. Dosedanje strokovno vodstvo so v društvu opravljali akademski slikarji: Matjaž Šmidt, Franc Golob, Boris Y. Božič, Lucijan Lavrenčič in Jana Dolenc.

KONTAKTI: Društvo likovnih ustvarjalcev Tolmin, Most na Soči 25 B, 5216 Most na Soči
Predsednik društva: Darko Trobec (mobilni telefon: 041 378 620)
Elektronska pošta: trobecdare@gmail.com


Kulturno društvo Komorni zbor Musica Viva Tolmin

Člani Komornega zbora Musica Viva so se pod vodstvom zborovodkinje, profesorice glasbe Erike Bizjak, prvič sestali leta 2006. Prepevajo na prireditvah v domačem okolju, območnih in regijskih revijah ter reviji Primorska poje. Leta 2007 in 2010 so se udeležili regijskega tematskega koncerta Sozvočenja, kjer so leta 2007 prejeli nagrado za najbolj perspektiven zbor. Priredili so več samostojnih koncertov, sodelujejo z glasbenimi skupinami v Sloveniji in zamejstvu. So pobudniki in organizatorji vsakoletne prireditve Pesem na vasi, s katero želijo oživljati dogajanje v manjših krajih na Tolminskem.

KONTAKTI: Kulturno društvo Komorni zbor Musica Viva Tolmin, Volče 40, 5220 Tolmin
Predsednica društva: Nataša Gabršček (mobilni telefon: 031 886 905)
Elektronska pošta: natasa.gabrscek@hidria.com


Kulturno društvo Pueri Cantores Dekliški pevski zbor Tolmin

Pueri Cantores, dekliški pevski zbor Tolmin, je bil ustanovljen leta 1984. Vsa leta ga vodi zborovodkinja Barbara Kovačič. Zbor je slovenski predstavnik svetovne cerkvene organizacije Pueri Cantores. Udeležil se je več mednarodnih kongresov Pueri Cantores ter izvedel več koncertov v Italiji, Avstriji in Franciji. Sodeluje na pevskih tekmovanjih na državni in mednarodni ravni, kjer osvaja visoka odličja. Izvedel je številne glasbene projekte, izdal je notne publikacije Božičnih pesmi in publikacije Na cikasta krawa, priredb tolminskih ljudskih pesmi. V ta namen sodeluje s številnimi slovenskimi skladatelji.

KONTAKTI: Kulturno društvo Pueri Cantores Dekliški pevski zbor Tolmin, Žagarjeva 5, 5220 Tolmin
Predsednik društva: Primož Hvala Kamenšček (mobilni telefon: 041 352 006)
Elektronska pošta: primoz.hvala@frizerska.si


Društvo Tminska pustna muzika

Tminska Pustna Muzika, ki deluje od leta 1955, je osrednji lik pustnih prireditev v Tolminu. Njena značilnost so večinoma 60 let stari instrumenti, izdelani leta 1952 iz nerjavečega pleha, ki so ga našli v ameriških vojaških UNRRA paketih po II. svetovni vojni, v katerih so bile tudi plehnate konzerve. Društvo ima v lasti preko 30 unikatnih instrumentov, več kompletov kostumov in zastav. Udeležuje se karnevalov v Sloveniji in italijanskem zamejstvu. Preko leta aktivno deluje pri nepustnih prireditvah, kot so Praznik frike, Kmečki praznik ter organizira dobrodelno predbožično stojnico.

KONTAKTI: Društvo Tminska pustna muzika, Dijaška 10 A, 5220 Tolmin
Predsednik društva: Ivan Obleščak (mobilni telefon: 041 798 442)
Elektronska pošta: tpm.1955@gmail.com


Kulturno društvo – Pevski zbor Žarek

Skupina deklet in žena iz Šentviške planote je leta 2010 registrirala Kulturno društvo – Pevski zbor Žarek. Njihov repertoar je sprva obsegal ljudske pesmi, vedno bolj pa posegajo po težjem gradivu domačih in tujih avtorjev. Vsako leto se udeležijo revij pevskih zborov zgornjega Posočja in Primorska poje, prireditve Tiho Idrijca šumi – srečanju zborov spodnje Idrijske doline. Sodelujejo na vsakoletni prireditvi Štefan na Šentviški planoti in Festivalu Nevladnih organizacij pod okriljem NVO BIT Planota.

KONTAKTI: Kulturno društvo – Pevski zbor Žarek, Šentviška Gora 68, 5283 Slap ob Idrijci
Predsednica društva: Izabela Golob Klemenčič (mobilni telefon: 031 282 468)
Elektronska pošta: izabelagolob9@gmail.com


Društvo Pevska skupina Kresn

Društvo Pevska skupina Kresn’ deluje od leta 2007. Člani so večinoma iz Idrije pri Bači, nekaj pa iz okoliških vasi. Praznino ob odhodu zborovodkinje Franke Pavič Sodja je zapolnil umetniški vodja Miloš Leban. Njihov repertoar obsega tradicionalne zborovske slovenske in dalmatinske pesmi. Starejši člani skupine se v spominu vračajo v čase, ko so peli v  moškem pevskem zboru prosvetnega društva Šimen Golja Kneža. Pevska skupina Kresn’ nehote nadaljuje dediščino omenjenega zbora.

KONTAKTI: Društvo Pevska skupina Kresn, Idrija pri Bači 54, 5216 Most na Soči
Predsednik društva: Simon Kovačič (mobilni telefon: 041 761 825)
Elektronska pošta: simon.kovacic4@gmail.com


Kulturno društvo Rezjanab sasiedi

Skupina godcev Rezjanab sasiedi je bila ustanovljena leta 2013 z namenom izvajanja viž ljudskih godcev. Za igranje uporabljajo stare instrumente, ki so jih restavrirali ter rešili pred propadom. Z izvajanjem viž se hočejo približati načinu igranja ter zvenu časa, ko so bili ti instrumenti v uporabi. Nastopajo po Primorski, radi pa se odzovejo tudi vabilom iz drugih krajev.

KONTAKTI: Kulturno društvo Rezjanab sasiedi, Bazoviška ul. 16, 5220 Tolmin
Predsednik društva: Boštjan Podgornik (mobilni telefon: 031 545 407)
Elektronska pošta: bostjan.podgornik67@gmail.com


Kulturno društvo podeželskih žena – skupina ljudskih pevk Korenine

Skupina ljudskih pevk Korenine od leta 2012 deluje v okviru Kulturnega društva podeželskih žena zgornjega Posočja. Vodi jih profesorica Majda Luznik. Redno se udeležujejo srečanj  pevcev ljudskih pesmi. Nastopajo v domačem okolju, izvedle so več samostojnih koncertov. Izdale so zgoščenko ljudskih pesmi, ki so jih zbrale na Tolminskem in Kobariškem.

KONTAKTI: KD podeželskih žena – skupina ljudskih pevk Korenine, Rutarjeva 35, 5220 Tolmin
Predsednica društva: Marija Bončina (mobilni telefon: 031 548 383)
Elektronska pošta: marija.cadrg@gmail.com


Kulturno društvo Nit – Posočje, Benečija, Rezija

KD Nit, nekoč PoBeRe, je literarno društvo, ki ga sestavljajo člani in članice iz Slovenije, predvsem Posočja, in zamejstva. Ustanovljeno je bilo leta 2010 na Livku. Znotraj društva deluje tudi likovna skupina Luna, ki jo vodi Ina Stergar. Društvo prireja literarna branja, delavnice, izdaja knjige.

SEKCIJE: literarna in likovna
KONTAKTI: KD Nit, Kosovelova ulica 6, 5220 Tolmin
Predsednica društva: Marjeta Manfreda Vakar (mobilni telefon: 031 799 525)
Elektronska pošta: marjetamanfreda@hotmail.com