Javni natečaj za oblikovanje celostne grafične podobe Mladinskega centra Tolmin

Zavod KŠM Tolmin objavlja javni natečaj za celostno grafično podobo Mladinskega centra Tolmin.

V letu 2024 bomo mladi v Tolminu pridobili nove javne prostore za druženje mladih, tj. Mladinski center Tolmin. Z vzpostavitvijo Mladinskega centra Tolmin želimo mladim omogočiti dostopen, prijazen in odprt prostor, ki bi ponujal kvalitetno prostorsko in tehnično infrastrukturo ter ustrezne dejavnosti in projekte. Mladinski center je v prvi vrsti namenjen kakovostnemu preživljanju prostega časa mladih; druženju, podpori pri samoiniciativnih pobudah, neformalnemu izobraževanju, prostovoljskemu udejstvovanju, udejstvovanju na področju kulture, družbenih dejavnostih, učenju, skupinskemu delu ter informiranju mladih. Osnovni cilj delovanja bo tudi povezovanje mladih in mladinskih organizacij v občini Tolmin.

Skladno z vzpostavitvijo novih prostorov bomo vzpostavili tudi novo celostno grafično podobo. Izbrana celostna podoba bo služila kot sredstvo informiranja za promocijo v javnosti, dosego ciljne skupine, tj. mladih kot tudi za oblikovanje interierja novih prostorov Mladinskega centra Tolmin.

Zavod KŠM Tolmin vabi vse zainteresirane mlade, stare med 15 in 30 let, k prijavi na natečaj za oblikovanje CGP Mladinskega centra Tolmin. Od prijavitelja/ice pričakujemo predlog znaka (logotip), priročnik CGP, pojasnilo idejne rešitve, določitev barvnega prostora ter določitev pisav. Opcijsko lahko prijavitelji/ice oddate tudi predloge za dodatno ime prostorov, ki bo dopolnjevalo poimenovanje prostora Mladinski center Tolmin. Dobrodošel, a neobvezen element je tudi predlog spremljajočega slogana v slovenskem in angleškem jeziku.

Iščemo CGP, ki bo edinstven, proaktiven, drzen ter mladim prijazen. S CGP-jem bomo gradili prepoznavnost Mladinskega centra Tolmin med mladimi kot tudi splošno javnostjo.

Rok za oddajo ponudbe je 30. junij 2024Svoje predloge oddate fizično na naslov Zavod KŠM Tolmin, Dijaška ulica 12C, 5220 Tolmin s pripisom »Javni natečaj za izbor CGP Mladinskega centra Tolmin« in obvestilo o oddaji razpisa preko elektronske pošte na: mladina@ksm.si.

IZBRAN PRIJAVITELJ BO ZA SVOJE DELO DOBIL DENARNO NAGRADO V VREDNOSTI 350 EUR (neto). 

Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni predvidoma do 12. julija 2024. Rezultati razpisa bodo javno objavljeni na spletni strani naročnika.

Za vsa vprašanja smo na voljo na mladina@ksm.si.

Besedilo javnega natečaja je dostopno tukaj:

Natečajna dokumentacija CGP MC Tolmin