ETM 2024: Mladi x trajnost x turizem

Petek, 19. aprila bo v znamenju: mladih, trajnosti in iskanja novih rešitev v smeri življenja na okolju bolj prijazen način.

Dopoldne, ob 10h, bo v Kinogledališču Tolmin za mlade potekala filmska projekcija Temni pokrov sveta ter pogovor z avtorjem filma, letalcem, fotografom, alpinistom in okoljevarstvenikom Matevžem Lenarčičem. Druženje bomo sklenili z interaktivno dejavnostjo, preko katere bomo mlade spodbudili k razmisleku o njihovih obstoječim praksah v smeri preprečevanja globalnega segrevanja in krepili odgovornost k trajnostnemu razvoju.

Zvečer, ob 18h, bo v Kinogledališču potekal dogodek Jutrišnji turizem se me tiče – posvet na temo uporabe načel trajnosti pri razvoju turizma v Tolminu s primeri dobrih  praks iz območja Alp. Mladim želimo predstaviti primere dobrih praks razvoja kraja na trajnosten način, tako iz Slovenije kot bližnjih krajev čez mejo ter spodbuditi razmislek o razvoju turizma v našem okolju.

Lepo vabljeni!