OŠZ Tolmin poziva vse klube in društva – svoje člane, da do 15. 12. 2017 na Zavod KŠM Tolmin, Dijaška 12/c pošljejo, (ali pa osebno dostavijo v pisarno) predloge za priznanja OŠZ Tolmin za športnice, športnike in ekipe ter športne delavce, ki so v koledarskem letu 2017 dosegli rezultate , ki jim dajejo pravico do priznanja OŠZ. Pravočasno oddane in z dokazili opremljene predloge bo obravnaval IO OŠZ in odločil o podelitvi priznaj,

Pravilnik o priznanjih OŠZ, kriteriji in merila ter obrazci za prijavo so spodaj v prilogah.

Za dodatne informacije pokličite 041 695 675 (direktor, g. Branko Velišček).


Priloge:

Kriteriji in merila 2017

Predlog – OBRAZEC

Pravilnik o priznanjih OŠZ 2017