Sklep o ustavitvi postopka sklenitve neposredne pogodbe za oddajo zemljišča na Sotočju v najem

Zavod KŠM Tolmin objavlja sklep o ustavitvi postopka sklenitve neposredne pogodbe za oddajo zemljišča pri sotočju rek Tolminke in Soče v najem za namen izvajanja gostinske dejavnosti, ki je bil začet z objavo namere o sklenitvi neposredne pogodbe dne 10. maja 2022.

Besedilo sklepa je v prilogi.

Sklep o ustavitvi postopka