razpis

ODPRT JAVNI RAZPIS ZA KULTURNA DRUŠTVA

OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 TOLMIN s 27. aprilom 2018

odpira JAVNI RAZPIS za soJPG_Znak_OT_(barvni,pokoncen,svetla_podlaga)financiranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti  v občini Tolmin 2018. Zbiranje vlog bo potekalo do 15. maja 2018.  Besedilo razpisa, merila in prijavni obrazci bodo

objavljeni na spletni strani Občine Tolmin www.tolmin.si in Zavoda KŠM Tolmin – POVEZAVA – Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin.

Izpolnjene obrazce za prijavo pošljite s priloženimi prilogami, priporočeno, s pripisom: NE ODPIRAJ – RAZPIS KULTURA, na naslov: ZAVOD KŠM, Dijaška ul. 12/c, 5220 Tolmin.

Dokumentacijo lahko oddate osebno v PISARNI KULTURE V KINOGLEDALIŠČU na naslovu Mestni trg 5, Tolmin, vsak delavnik po dogovoru na spodnje kontakte. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če   je  bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s  priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni kulture Kinogledališča. Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov pošiljatelja.

 

Zadnji rok za oddajo je 15. 5. 2018

 

INFORMACIJE:

Špela Mrak, tel.: 381 18 01 (pisarna) in 041 313 887

kultura.spela@ksm.si