IMG_20180320_091248_resized_20180320_123416464

ODDAMO POSLOVNI PROSTOR

Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v Kinogledališču Tolmin z zunanjim prostorom v najem

Zavod za kulturo, šport inIMG_20180320_091235_1_resized_20180320_123439359 mladino Občine Tolmin (ZKŠM Tolmin) kot upravljavec stavbe Kinogledališča Tolmin, katere lastnik je Občina Tolmin, objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin v najem. Predmet oddaje je neopremljen poslovni prostor v južnem delu pritličja stavbe Kinogledališča Tolmin v izmeri 37,77 m2 in zunanji prostor neposredno pred bodočim lokalom v približni izmeri 60 m2. Možen je tudi naknaden dogovor o najemu avle Kinogledališča, ki leži poleg navedenega poslovnega prostora, če ZKŠM avle ne bo potreboval za svojo dejavnost in najemnik z opravljanjem gostinske dejavnosti ne bo motil dejavnosti najemodajalca.

Poslovni prostor in zunanja površina sta namenjena izključno opravljanju gostinske dejavnosti. ZKŠM Tolmin se zaveže v sodelovanju z najugodnejšim ponudnikom notranji in zunanji prostor opremiti z vso potrebno opremo za opravljanje gostinske dejavnosti-okrepčevalnice, tj. gostinski strežni pult, drugo gostinsko pohištvo in opremo oz. aparate v poslovnem prostoru ter mize, stole in senčnike pred bodočim lokalom. Vrednost opreme ne sme presegati 30.000,00 EUR, najemna pogodba pa se sklepa za obdobje 5 let.

Znesek najemnine na podlagi mnenja cenilca znaša najmanj 430,00 EUR mesečno, če bo vrednost nabavljene opreme znašala 30.000,00 EUR, v primeru bistveno nižje vrednosti pa po dogovoru lahko tudi manj, a ne manj kot 370,00 EUR.

Rok za oddajo ponudb je četrtek, 5. april 2018, pri čemer velja datum oddaje priporočene pošiljke na pošto ali osebna oddaja na sedežu ZKŠM Tolmin, naslov: Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin, Dijaška ulica 12C, 5220 Tolmin.

Kontaktni podatki
Branko Velišček, direktor ZKŠM Tolmin
(05) 381 16 83

Razpisno dokumentacijo z besedilom razpisa v celoti, obveznimi prilogami, načrti in izvedeniškim poročilom objavljamo v prilogi.

JR za oddajo poslovnega prostora v Kinogledališču Tolmin, 20.3.18

Priloga 1_Prijavni obrazec

Priloga 2_Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev

Priloga 3_Vzorec pogodbe

Priloga 4_Izjava o poravnanih obveznostih