OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA TEHNIČNI KOORDINATOR

Zavod KŠM Tolmin objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto TEHNIČNI KOORDINATOR.

Kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– srednja strokovna izobrazba tehnične smeri;
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom;
– znanje uradnega jezika in sposobnost komuniciranja;
– znanja s področja kinooperaterstva, odrske in tonske tehnike ter tehnike luči.

Pisna prijava se odda po elektronski pošti na naslov: direktor@ksm.si in mora vsebovati:

1. dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj in dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogoja delovnih izkušenj;
3. kratek življenjepis v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s trimesečno poskusno delovno dobo. Delo bo opravljal v kinogledališču in drugih poslovnih ter prireditvenih prostorih delodajalca. Delovni čas je premakljiv in traja dnevno v povprečju 8 ur, pogosto je tudi popoldansko in večerno delo ter delo ob nedeljah in praznikih.

Kandidati naj pošljejo pisno prijavo do vključno torka, 19. aprila 2022, na elektronski naslov direktor@ksm.si z naslovom »PRIJAVA NA DELOVNO MESTO – TEHNIČNI KOORDINATOR«.

Celotno besedilo natečaja je v priponki.

Objava delovno mesto TEHNIČNI KOORDINATOR