1 – SVET ZAVODA KŠM

Jana Dolenc
Kamno 13, 5220 TOLMIN jana.dolenc@hotmail.com 041 500 138 19. 6. 2014 ustanovitelj
Maša Klavora
Ul. prekom. brigad 10, TOLMIN masa.klavora@gmail.com 031 206 902 »« ustanovitelj
Darjo Velušček
Poljubinj 241, 5220 TOLMIN darjo.vel@gmail.com »« ustanovitelj
Erik Vrčon
Gregorčičeva 18, 5220 TOLMIN erikkatv@gmail.com 041 798 478 27.06.2013 predsednik SS kultura
Luka Mrakič
Simona Kosa 1, TOLMIN luka.mrakic@guest.arnes.si 031 349 094 »« predsednik SS šport
Matjaž Kos
Grajska 16, 5220 TOLMIN matjaz1kos@gmail.com 041 269 756 »« predsednik SS mlad. dejavn.
Golja Silvo
Poljubinj 47, 5220 TOLMIN andreja.peternel@projekt.si 031 695 675 predstavnik zaposlenih

2 – STROKOVNI SVETI ZAVODA KŠM

2.1. za kulturo

Nevenka Janež
Tumov drevor. 14, TOLMIN nevenka.janez1@guest.arnes.si 041 275 203 IO ZKD
Zvonka Roner
Gaberje zvonka.roner@amis.net 041 776 697 IO ZKD
Erik Vrčon – predsednik
Gregorčičeva 18, TOLMIN erikkatv@gmail.com 041 798 478 IO ZKD
Špela Mrak
Slap ob Idrijci 37/b, mrak.spela@gmail.com 031 423 400 Zaposl.v kulturniki
Silva Seljak – namest. preds.
Gregorčičeva 10, TOLMIN silva.seljak@jskd.si 031 267 261 župan

2.1. za šport

Čufer Jernej
Ul. prekom. brigad 6 jernej.cufer@gmail.com 031 628 164 IO OŠZ
Rejec Miran
Žagarjeva 3, 5220 TOLMIN benck.miran@gmail.com 031 709 479 IO OŠZ
Lo Duca Aleš
Žagarjeva 2, 5220 TOLMIN ales.nike@gmail.com 040 893 521 namestnik IO OŠZ
Mrakič Luka
luka.mrakic@guest.arnes.si 031 349 094 predsednik Športni pedagogi
Oblak Dani
Grajska ulica 9, 5220 TOLMIN dani.oblak@gmail.com 041 657 059 župan

2.1. za mladinske dejavnosti

Janez Leban
Zadlaz Žabče 11 janez.leban@mmcmink.org 031 645 159 25.5.2013 ZTMD
Matjaž Kos – preds.
Grajska 16, TOLMIN Matjaz1kos@gmail.com 041 269 756 25.5.2013 ZTMD
Jure Murovec
Žagarjeva 5, TOLMIN jure.murovec@gmail.com 040 230 021 10/05/2013 KTŠ
Mateja Maretič – namest.
Trg. 1. maja 2, TOLMIN mateja.maretic@guest.arnes.si 031 677 562 7/5/2013 ZPM Tolmin
Hrast Branka
branka.hrast@guest.arnes.si 031 756 119 župan