1 – SVET ZAVODA KŠM

Ime in priimek

imenoval

1 Anka Benedičič Presl ustanovitelj
2 Maša Klavora ustanovitelj
3 Matjaž Žbogar – predsednik ustanovitelj
4 Špela Mrak – nam. predsednika predsednik SS kultura
5 Mladen Jovanović predsednik SS – šport
6 Blaž Trušnovec Predsednik SS – mladinske dejavnosti
7 Golja Silvo predstavnik zaposlenih

2 – STROKOVNI SVETI ZAVODA KŠM

2.1. za kulturo

Ime in priimek

predlagal – imenoval

1 Nevenka Janež IO ZKD
2 Zvonka Roner IO ZKD
3 Igor Leban – namest. predsednice IO ZKD
4 Špela Mrak – predsedsednica zaposleni v kulturi
5 Anka Benedičič Presl župan

2.2. za šport

Ime in priimek

predlagal – imenoval

1 Rejc Aljoša – namest. predsednika IO OŠZ
2 Taljat Mitja IO OŠZ
3 Črv Stojan IO OŠZ
4 Mrakič Luka Športni pedagogi
5 Jovanovič Mladen – predsednik župan

2.3. za mladinske dejavnosti

Ime in priimek

predlagal – imenoval

1 Sanja Popov Leban ZTMD
2 Blaž Trušnovec – predsednik ZTMD
3 Romina Gerbec KTŠ
4 Mateja Maretič ZPM Tolmin
5 Denise Šuler Rutar – namest. predsednika župan