171291Specialna olimpijadaotvoritev stadiona Miljko Lesjak 12-1800 (1)

NAMENU PREDALI OBNOVLJEN ATLETSKO-NOGOMETNI STADION V TOLMINU

V okviru 26. iger specialne olimpijade Slovenije za Primorsko-notranjsko regijo, ki jih je včeraj v Tolminu gostila Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami pri OŠ Tolmin, sta župan Uroš Brežan in državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS Martina Vuk predala namenu obnovljen atletsko-nogometni stadion v športnem parku Brajda.

Obnovitvena dela na stadionu, zgrajenemu pred več kot 30 leti, so se začela julija lani in zaključila minuli mesec. Investicijska vlaganja v prenovo stadiona znašajo dober milijon evrov, od tega je večina lastnih proračunskih sredstev Občine Tolmin, del je pridobila sredstev, ki so lokalnim skupnostim na voljo iz državnega proračuna na podlagi Zakona o financiranju občin, del pa na razpisih Fundacije za šport ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Pri načrtovanju obnove atletsko-nogometnega stadiona je Občina Tolmin kot naročnik investicije sodelovala z vsemi uporabniki teh športnih površin: predstavniki Atletskega društva Posočje, Nogometnega kluba Tolmin, Občinske športne zveze Tolmin, Zavoda za kulturo, šport in mladino (KŠM) Občine Tolmin, Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin in Gimnazije Tolmin. Po prenovi je objekt pridobil certifikat Mednarodne atletske zveze in je na njem sedaj mogoče izvesti tekmovanja v vseh atletskih disciplinah, k pripravljenemu projektu prenove stadiona sta dali soglasje Atletska zveza Slovenije in  Nogometna zveza Slovenije.

Investicija za Občino Tolmin, Zavod KŠM, vzgojno-izobraževalne institucije in športna društva pomeni dolgoročno rešitev ustrezne infrastrukture za izvajanje atletske dejavnosti. S prenovo športnega igrišča je občina zagotovila primeren objekt za vzgojo mladih in bodočih uspešnih športnikov na področju atletike in posledično tudi ostalih športov. Letos so v povezavi s športnim parkom Brajda predvideni še nakup opreme za treninge in tekmovanja, za katero se je občina dogovorila z uporabniki stadiona, izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo tribun oziroma vkopanega objekta poleg stadiona, ureditev okolice košarkarskega in otroškega igrišča, uvedba videonadzora stadiona ter izgradnja koloparka (pumptrack poligona). V prihodnjih letih bo Občina Tolmin nadaljevala s celostno ureditvijo tega večnamenskega športnega parka, kar ji omogoča v letu 2017 sprejeta idejna zasnova.

Otvoritev stadiona v ŠP Brajda (Foto: Miljko Lesjak)

171289Specialna olimpijadaotvoritev stadiona Miljko Lesjak 7-1800171290Specialna olimpijadaotvoritev stadiona Miljko Lesjak 9-1800171291Specialna olimpijadaotvoritev stadiona Miljko Lesjak 12-1800 (1)171288Specialna olimpijadaotvoritev stadiona Miljko Lesjak 6-1800 171286Specialna olimpijadaotvoritev stadiona Miljko Lesjak 4-1800 171284Specialna olimpijadaotvoritev stadiona Miljko Lesjak 2-1800 171293Specialna olimpijadaotvoritev stadiona Miljko Lesjak 14-1800 171292Specialna olimpijadaotvoritev stadiona Miljko Lesjak 13-1800