slika

MLADI V LIHTENŠTAJNU O TRAJNOSTNEM RAZVOJU ALP – ALPS 2030

Saj veste, kaj pravijo o obiskih v tujini, da so nepozabni, da predstavljajo edinstveno izkušnjo, da se veliko naučiš, veliko novih ljudi spoznaš, novo okolje, navade in da s tem tudi lažje in z bolj odprtimi očmi gledaš na svet in življenje.

Tako so se mladi iz Tolmina in Idrije pretekli teden mudili na študijskem obisku v Lihtenštajnu na mednarodnem projektu Alps 2030 v okviru organizacije Cipra International. Tema projekta je trajnostni razvoj Alp, v katerega je vključena tudi Gimnazija Tolmin in Občina Tolmin. Gimnazijci so se skozi projekt srečali z naslednjimi izzivi: recikliranje tekstila, pri katerem so iz starih oblačil izdelali torbe, ravnanje z odpadki, uporaba električnih avtomobilčkov. Zadnji, največji del projekta bo uresničen v jesenskem času in bo torej zaživel skupaj s prihodom dijakov. V teku je namreč ureditev kotička za dijake v knjižnici z uporabo trajnostnih virov, torej z uporabo materialov, ki so naravni in obnovljivi. Pri urejanju kotička sodelujejo tudi študentje arhitekture. Del sodelovanja pri projektu predstavljajo tudi srečanja mladih iz različnih držav, z namenom sodelovanja, izmenjevanja pogledov in skupnega pogleda na ukrepe trajnostnega razvoja Alp. Prvo srečanje se je iz Nica, prestavilo na splet in je potekalo kar na daljavo, preko aplikacije Zoom. Na srečanju so mladi iz različnih držav razmišljali o življenju v svojem alpskem kraju čez 10 let.

Drugo srečanje je uspelo – srečanje v Lihtenštajnu.

Obisk je ponudil različne delavnice trajnostnega razvoja in obisk festivala »Planken rockt«, organiziranega na trajnostni način. Skozi delavnice so izvajalci približali 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki jih je oblikovala Organizacija združenih narodov. Države do leta 2030 z vzpostavitvijo različnih ukrepov strmijo k dosegi ciljev in s tem k reševanju globalnih izzivov. Delavnice so mlade spodbudile k razmišljanju in tehtanju različnih idej trajnostnega razvoja Alp.

Mladi predstavljajo pomemben del sodelovanja pri tem vidiku življenja in njihova aktivna participacija lahko pripomore k spremembam, ki jih naše okolje potrebuje.

#Erasmus+ #CipraInternational #Alps2030