Komu naj oddam svoj glas za župana_

Mladi: Lokalne volitve 2018

Se boš udeležil/a lokalnih volitev, ki bodo potekale 18.11.? Si še v dilemi kateremu od kandidatov boš oddal/a svoj glas? Tu je priložnost, da dilemo razrešiš ter nam svoja vprašanja posreduješ na elektronski naslov mladina@ksm.si ali info@kizej.si ali izpolniš obrazec na tej povezavi: https://goo.gl/forms/52C1j6b1utA3Ng8s2.

Vaša vprašanja bomo posredovali novinarju, ki jih bo vključil v soočenje kandidatov za lokalne volitve na KATV-ju.

Mladih volivcev je v občini Tolmin kar 1238 oz. 13 % vseh volivcev, kar pomeni, da naš glas lahko vpliva na to, katerega župana bomo imeli nadaljnja štiri leta. Ne pozabi, vsak glas šteje!

Vprašanja sprejemamo do srede zvečer. Izkoristi priložnost.

 

dav

TOLMINSKE SOLINE

TOLMINSKE SOLINE – kupčki odvečnega gumi granulata, ki se ga odstrani po zaključku polaganja umetne mase. Atletska steza na Brajdi bo pravočasno zaključena.

dav

dav

140861Podpisani 2018 - Vojne in mir danes 2

VOJNE IN MIR DANES – Podpisani!

VOJNE IN MIR DANES je ciklus večerov v organizaciji Občine Tolmin ob stoletnici konca prve svetovne vojne in mirovniškem sporočilu spominske cerkve Svetega duha v Javorci. Štirikrat bodo ob koncih tedna o današnjih napetostih, ki lahko peljejo v vojne ali v mir, razmišljale vidne osebnosti slovenskega javnega diskurza. Njihovi podpisi so kredibilen skupni imenovalec v kakofoniji medijskih glasov in prva izdaja medijskih srečanj v živo PODPISANI! Avtor zasnove Zdravko Duša ob tem zapiše:

“Vojne, majhne in velike, se zakuhajo ali preprečijo v miru. Ob  stoletnici konca prve svetovne morije je kultura miru poudarjena na vsakem vogalu soške doline. Dobronamerne napovedi in želje prinašajo mladi, umetniki, ja, tudi generali. Mir bi se zdel večen, če ne  bi hkrati od povsod donele težke besede o vojnah.

Beseda ‘vojna’  je sopomenka za konflikt. Ni nujno, da zmeraj pomeni oborožen spopad, vojne se igrajo otroci, vnamejo se med zakonci in med sosedi. In navsezadnje: koliko blaginje, na kateri lagodno diha mir, živi od vojnih industrij?

Zato bomo v senci stoletnice velikih mirovnih obljub pet jesenskih večerov v Tolminu osvetljevali nemire, ki jih trenutno živimo. Izpostavljena avtorska imena, sooblikovalci javnega diskurza, prihajajo z živo besedo in dialogom odpirat poglede na izmuzljivo ravnovesje med mirom in vojno.”

erik valencicpetek, 12. oktober, Kinogledališče Tolmin
18.00 Miha Šalehar: A BO MIR!
19.00 Erik Valenčič: VOJNA KULTUR
20.00 VARUHI CIVILIZACIJE, film Erika Valenčiča

petek, 19. oktober, Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin
18.00 Lučka Kajfež Bogataj: VOJNA VIROV
19.00 Ali Žerdin: VOJNA OMREŽIJ

sobota, 27. oktobra, Kinogledališče Tolmin
17.00 Svetlana Slapšak: ŽENSKA V VOJNI
18.00 Lenart J. Kučić in Bernard Nežmah: VOJNA RESNIC

petek, 2. novembra, Kinogledališče Tolmin
18.00 Ervin Hladnik Milharčič: MATI VSEH VOJN
19.00 Tomaž Mastnak: VOJNA DEDOV

Vstop je prost na vse dogodke.

bruc bom

Pester petek na mladinskem področju

Pretekli konec tedna je postregel s pestrim dogajanjem na mladinskem področju. V sklopu Zavoda za kulturo, šport in mladino smo izvedli dva dogodka. Prvi dogodek je bil informativno predavanje za mlade, ki se z letošnjim letom prvič odpravljajo na študij na izbrane univerze. Na dogodku »Bruc bom! Toda kako zaživeti študentsko življenje?« so se mladi  seznanili z vsemi pravicami in dolžnostmi, ki jih bodo kot študentje imeli ter ob tem bili obveščeni o vseh potrebnih zadevah, ki jih je pred začetkom študija potrebno urediti. Drugi dogodek preteklega tedna pa je bil družabni večer gimnazijcev, namenjen spoznavanju in povezovanju mladih, ki obiskujejo Gimnazijo Tolmin. Dogodek je poleg druženja ob glasbi popestril tudi program z različnimi igrami, ter pevskimi in glasbenimi izzivi. Iz razloga, da dogodek ocenjujemo kot uspešen, si bomo nadalje prizadevali in delovali v smeri, da bi tovrstna druženja še kdaj ponovili. Jesen že trka na vrata in s tem tudi novi zanimivi dogodki za mlade. Spremljajte nas.

DSC_2741

Mala hiša ponovno odpira svoja vrata!

S pričetkom novega šolskega leta tudi center za otroke Mala hiša ponovno odpira svoja vrata. Center je namenjen vsem osnovnošolcem, ki si želijo svoj čas, po končanih šolskih obveznostih preživeti v družbi sovrstnikov.  Poleg druženja in preživljanja prostega časa po lastnih željah in interesih, se v Mali hiši vsak dan izvajajo tudi usmerjene dejavnosti, kot so različne tematske delavnice, npr. ustvarjalne, naravoslovne, športne ter delavnice za krepitev socialnih veščin. Center ponuja tudi možnost za šolsko delo, kot je pisanje domačih nalog in pomoč pri učenju.  Od 7. septembra 2018 je Mala hiša odprta vsak ponedeljek in petek, od 12.00 do 18.00. Dejavnosti centra so za otroke brezplačne. Prisrčno vabljeni, da pridete pokukat kaj vse počnemo.september 2018 (1)

2 prekleti-kadilci-peteruhan-04_1024

ABONMA 2018/19 – vpis

V septembru pričenjamo z vpisom v 34. abonmajsko sezono 2018/19

URNIK VPISA PRI BLAGAJNI KINOGLEDALIŠČA TOLMIN

Kam naj se normalen človek zateče drugam kot v teater? Odgovorni pravijo, da je kostumov, vicev in pijače še za eno rundo. Nasmejmo se, preden bo prepozno.  

(odlomek iz predstave Realisti, SNG Nova Gorica, 2018)

3-REALISTI_arhiv_LowResTęPeterUhan

 

Lepo vabljeni, da se nam ponovno pridružite. Obljubljamo nepozabna srečanja, ki vas bodo kulturno napolnila in soočila z aktualno glasbeno in gledališko ustvarjalnostjo v Sloveniji in širše.

Cankarja ne moremo spregledati, zato bomo z njim kronali Abonma 34. sezone. Celotno ostrenje pogleda v gledališkem delu abonmaja je letos zasnovano v sozvočju kritičnega in komičnega, kar je večna draž in odrski izziv. Povedati tako, da bo smešno ali zrcalno, ni lahko. Glasbeni del abonmaja ponovno podaja roko izjemnim mladim poustvarjalcem, izvedli bomo zmagovalni koncert Festivala Svirel poljske zasedbe Magosh duo. Zborovsko pesem s sveta spodaj prinaša veliki sestav mednarodno priznanega zbora mesta Mendoza iz Argentine, ki je na evropski turneji. Glasbeni del pa bodo na tolminskem odru začinili še glasbeni dragulji, kot je obisk izjemne flavtistke Irene Grafenauer s prijatelji ter interdisciplinarni preplet izvirne klasične glasbe v živo s prvim slovenskim celovečernim filmom iz leta 1931.

PODROBNI PROGRAM GLASBA

PODROBNI PROGRAM GLEDALIŠČE

HotelT3

Vsi v Hotel Transilvanija

Animirana komedija za vso družino Hotel Transilvanija 3: Vsi na morje je v soboto, 25. 8. 2018 kot prvi film po poletnem premoru do zadnjega kotička napolnil tolminski kino. Slabo vreme in pričakovani filmski naslov sta bila dober razlog, da je v kinu zmanjkalo sedežev.

Transilvanijo bomo še vrteli, z novim tednom pa bo odprta tudi blagajna Kinogledališča, zato priporočamo, da si vstopnice zagotovite v naprej!

Se vidimo v kinu!

HotelTra3

 

Zabava za vso družino!

JPG_Znak_OT_(barvni,pokoncen,svetla_podlaga)

JAVNI RAZPIS SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI TOLMIN

Na osnovi 19. člena Zakona o športu (UL RS št. 29/2017) in 9. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Tolmin (UL RS št. 50/2018), objavlja Občina Tolmin

JAVNI RAZPIS (JR)

za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa (LPŠ) v občini Tolmin v letu 2018

 

NAROČNIK: Občina Tolmin, Padlih borcev 2, 5220 TOLMIN

 

PREDMET JR:

 ŠPORTNI PROGRAMI

  1. ŠPORTNI OBJEKTI
  2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
  3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
  4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPOORTA
  5. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU

UPRAVIČENI IZVAJALCI, POGOJI IN MERILA:

 Na razpis se lahko prijavijo izvajalci določeni v 2. odstavku 6. člena Zakona o športu (ZŠpo-1), pravico do sofinanciranja pa pridobijo, če izpolnjujejo pogoje iz 5. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Tolmin in so izbrani v skladu s Pogoji in merili za sofinanciranje LPŠ v občini Tolmin za 2018, ki so priloga razpisne dokumentacije.

 VIŠINA SREDSTEV, ROK ZA PORABO:

 Skupna višina sredstev razpisa: 109.456 EUR.

Zneski sofinanciranja posameznih postavk so določeni v LPŠ v občini Tolmin za leto 2018.

Izbrani programi morajo biti izvedeni in dodeljena sredstva porabljena v letu 2018.

NAČIN PRIJAVE IN ROKI:

 Prijave so možne izključno s pomočjo razpisne dokumentacije (obrazcev), ki je objavljena na spletnih straneh Občine Tolmin www.tolmin.si – razpisi, in Zavoda KŠM Tolmin www.ksm.si, kjer sta objavljena tudi LPŠ v občini Tolmin za leto 2018 in Odlok o sofinanciranju LPŠ 2018.

Razpisno dokumentacijo lahko v času od 16. do 24. 08. 2018 vsak delovni dan med 13.00 in 15.00 uro prevzamete tudi osebno, na sedežu Zavoda KŠM Tolmin, kjer dobite dodatna pojasnila v zvezi s prijavo (kontakt: Branko Velišček – tel. 041/695 675, e-naslov: direktor@ksm.si).

Po naročilu lahko obrazce dostavimo tudi preko e-pošte.

Prijave morajo biti oddane do 31. 08. 2018, priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – VLOGA-JR ŠPORT 2018«, na naslov: Zavod KŠM Tolmin, p. p. 80, 5220 TOLMIN. Nepravočasne in nepravilne prijave se ne odpirajo/obravnavajo, nepopolne pa bodo morali vlagatelji dopolniti v 8 dneh od poziva komisije za izvedbo JR, sicer bodo s sklepom zavržene.

 

ODPIRANJE VLOG, IZBIRA IZVAJALCEV IN VREDNOTENJE PROGRAMOV:

 Odpiranje vlog bo v treh delovnih dneh po roku za prijave in ne bo javno.

Predlog izbire programov in vrednotenje posameznih vlog v skladu s Pogoji in merili za sofinanciranje LPŠ v občini Tolmin za 2018, pripravi komisija za izvedbi JR, ki jo imenuje župan Občine Tolmin.

Odločbe o izbiri izvajalcev in višini sofinanciranja izda direktor občinske uprave Občine Tolmin, najkasneje v 45 dneh od datuma odpiranja vlog.

Izbrani izvajalci so dolžni podpisati pogodbo o sofinanciranju izvajanja LPŠ v 8 dneh po pozivu k podpisu, sicer se šteje, da so odstopili od vloge za sofinanciranje.

 

             Uroš Brežan, župan        

 

2018-08 Odlok o športu – Tolmin – sprejet 03 07 2018

2018-08 RAZPIS – ŠPORT 2018

2018-08 Letni program športa

2018-08 razpisna dokumentacija šport

Coffee drink on wooden table with blur cafeteria as background

KAVARNA GRAJSKI VRT

Z veseljem napovedujemo odprtje kavarne, ki bo domovala pod streho Kinogledališča Tolmin. Odpirata jo Aleksandra in Aleš v sredo, 8. avgusta 2018, ob 10. uri.

Prisrčno vabljeni!

Oriental Background Ornaments Green Frame Dark

20180626_104509

UŽIVAJ DAN IN NE BODI SAM!

Za pravi skok v poletje smo za tolminske osnovnošolce tudi letos poskrbeli Občina Tolmin, Center za socialno delo Tolmin, Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin ter Društvo za kakovostno preživljanje prostega časa otrok Mala hiša, ki smo v sodelovanju organizirali program aktivnega preživljanja poletnih šolskih počitnic poimenovan »Uživaj dan in ne bodi sam!«. V program, ki je potekal od 26. 6. do 6. 7. je bilo vključenih 45 otrok. Vreme nam je bilo naklonjeno, zato smo večino programa izvedli na prostem, kjer so otroci uživali v športnih igrah, lovu na zaklad, krajših pohodih. Popoldnevi so ponujali ustvarjalne delavnice, družabne igre, glasbene delavnice. V drugem tednu smo se udeležili tudi festivala kreativnega tabora Sajeta, kjer nas je najbolj navdušila cirkuška delavnica. Tekom dveh tednov je bilo poleg nekaterih ponujenih vsebin na voljo tudi dovolj prostora za prosto igro, druženje in uresničevanje pobud, ki so prihajale s strani otrok. Skupaj smo preživeli dva tedna polna dogodivščin in novih prijateljstev.