Aktivno v šolo s Pešbusom

Po že petih uspešnih izvedbah organizirane skupne hoje v šolo, v letošnjem letu s projektom nadaljujemo. Projekt Pešbus bomo za osnovnošolce od 1. do 3. razreda ob podpori IPoP – Inštituta za politike prostora v šolskem letu 2023/24 izvedli tudi v Tolminu, in sicer od 18. do 29. septembra 2023. V tem obdobju bo Pešbus do Šolskega centra Tolmin “vozil” po štirih progah z vnaprej določenimi postajališči in urami odhoda.

Otroci, ki hodijo v šolo peš ali s kolesom, so bolje telesno pripravljeni kot tisti, ki se vozijo. Dokazano je, da se taki otroci tudi sicer več gibljejo in med drugim lažje sledijo pouku. Delež otrok, ki v šolo prihajajo na aktiven način, je v nekaj desetletjih drastično upadel, hkrati se zmanjšuje tudi skupna količina gibanja med otroki. Zato je za populacijo osnovnošolskih otrok izrednega pomena, da pridobijo dobre navade tudi na področju trajnostne mobilnosti. Poleg tega ima aktivna pot v šolo prednosti tudi za vse ostale, saj zmanjšuje prometno gnečo okrog šol in s tem povečuje prometno varnost in zmanjšuje motorni promet ter s tem prispeva tudi k čistejšemu in bolj zdravemu okolju.

Vsako postajališče Pešbusa bo v času izvajanja projekta označeno s tablo. Potek vseh štirih prog, postajališča ter vozni red Pešbusa so razvidni tudi na priloženem zemljevidu. Prijavnico vašega otroka na Pešbus oddate otrokovi razredničarki/razredniku.

“Podporo in materiale za izvedbo Pešbusa nudi IPoP – Inštitut za politike prostora v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.”

Prijava Pešbus 2023 – otroci

Prijava Pešbus 2023 – starši

Vabilo vključitev v projekt Pešbus 2023

NAČRT PROG PEŠBUS 2023

Javni natečaj za oblikovanje celostne grafične podobe MSOT

Javni natečaj za oblikovanje celostne grafične podobe MSOT

Mladinski svet občine Tolmin objavlja javni natečaj za celostno grafično podobo (CGP) Mladinskega sveta občine Tolmin.

Oktobra 2022 je bil ustanovljen Mladinski svet občine Tolmin, ki povezuje mladinske organizacije v naši občini. Mladinski svet lokalne skupnosti je krovno združenje mladih in mladinskih organizacij, ki na lokalni ravni zastopa interese mladih in mladinskih organizacij, opravlja vlogo zagovorništva in se zavzema za izboljšanje položaja mladih v svojem okolju.

Vzpostavitev CGP-ja je ena izmed prvih aktivnosti. Izbrana celostna podoba bo služila kot sredstvo informiranja za promocijo v javnosti in dosego ciljne skupine, tj. mladih.

Mladinski svet občine Tolmin vabi vse zainteresirane mlade, stare med 18. in 29. let, k prijavi na razpis za oblikovanje CGP Mladinskega sveta občine Tolmin. Od prijavitelja/ice pričakujemo idejno zasnovo logotipa, določitev barvnega prostora ter določitev pisav. Iščemo CGP, ki bo inovativen, proaktiven, drzen ter mladim prijazen. S CGP-jem bomo gradili prepoznavnost MSOT med mladimi kot tudi splošno javnostjo.

Rok za oddajo ponudbe je 11. september 2023. Svoje predloge oddate preko elektronske pošte: msotolmin@gmail.com.

IZBRAN PRIJAVITELJ BO ZA SVOJE DELO DOBIL DENARNO NAGRADO V VREDNOSTI 400 EUR (bruto). 

Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni predvidoma do 18. septembra 2023. Rezultati razpisa bodo javno objavljeni na spletni strani naročnika in sodelujočih organizacij. 

Za vsa vprašanja smo na voljo na msotolmin@gmail.com in mladina@ksm.si.

Besedilo javnega natečaja je dostopno tukaj:

Natečaj_CGP MSOT

TMINSKO POLETJE 2023 NAS KLIČE

Na Tolminskem se poletje pričenja z uvodom v niz kulturnih dogodkov z že prepoznavnim imenom TMINSKO POLETJE. V organizaciji Zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Tolmin in Turističnega društva Most na Soči vstopamo v četrto leto dogajanja na prostem v širši okolici in mestu Tolmin. Prvi dogodki se pričenjajo ob koncu tega tedna. Osrednji dogodek odprtja celotnega niza bo nedeljski koncert Vse najboljše, Slovenija!, občinska slovesnost ob praznovanju dneva državnosti, za katerega je Komorni zbor Musica Viva z gosti pripravil večer slovenskih popevk. Udeležence bosta ob prazniku nagovorila župan Tolmina Alen Červ in podpredsednik Zveze društev SEVER Angel Vidmar.

Tminsko poletje bo občanom in obiskovalcem ponudilo čez 60 glasbenih, filmskih, pogovornih in drugih dogodkov, pridružujejo pa se še zunanji organizatorji tradicionalnih dogodkov iz Občine Tolmin, skupno se bo tako tekom poletja zvrstilo okoli 80 raznovrstnih kulturnih in turističnih dogodkov. Do začetka septembra se bodo na štirih prizoriščih – v starem mestnem jedru (SMJ) pri fontani in atriju knjižnice v Tolminu, pred Vodno hišo na Mostu na Soči in na Lukatelovi domačiji v Volčah – dogodki odvijali skoraj vsakodnevno.

Novost je letos mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica, ki se bo z mednarodnim gostovanjem treh različnih gledališč v nedeljo, 2. julija ustavil tudi v Tolminu. Del dogodkov bo svoje občinstvo iskal med mladimi, npr. Praznik glasbe v sredo, 21. junija v organizaciji mladinskega dela Zavoda KŠM Tolmin, Zavoda MINK in Glasbene šole Tolmin ter otroške predstave za najmlajše v atriju tolminske knjižnice. Med znanimi imeni glasbenih gostov Tminskega poletja so npr. Anika Horvat, Severa in Gal Gjurin, Eva Boto, Bort Ross, AKA Neomi, Andrej Šifrer in mnogi drugi. Tminsko poletje podpirajo mnogi lokalni glasbeniki, od domačih zasedb kot je Pihalni orkester Tolmin, Jazz Punt Big Band, Eclipse, Jonny Bravo, Matej Magajne Band, Tminski madrigalisti, drugi primorski sestavi, npr. Vipavski tamburaši, ter posamezni lokalni ustvarjalci – novi CD bo predstavila mlada harmonikarka Lara Fortunat, pripovedovalski večer za vse generacije bosta uprizorili Renata Lapanja in Nataša Hvala ter mnogi drugi. Na poletni čas kaže letni kino na prostem Kino pod brezami, ki bo v 8. izvedbi ohranil mesto v atriju ob tolminski knjižnici, že tretje leto pa bodo poletni večeri filmu posvečeni tudi v letnem Kinu jezero na ploščadi ob jezeru na Mostu na Soči. Tminsko poletje bo zaprla že lani prvič izvedena in izjemno dobro obiskana tržnica INFOntana, in sicer 8. septembra s predstavitvijo dejavnosti za kakovostno preživljanje prostega časa otrok v občini Tolmin.

V starem mestnem jedru Tolmina je za vzpostavitev stalnega prizorišča potrebna začasna sprememba prometne ureditve, ki začne veljati v nedeljo, 18. junija. Nanaša se na umirjanje prometa na celotnem območju starega mestnega jedra in umik mirujočega prometa s trga pri fontani, za zagotovitev večje varnosti obiskovalcev in odpravo morebitnih motenj zaradi hrupa bo promet mimo trga v času dogodkov onemogočen.

Pokroviteljstvo nad dogodki nudi Občina Tolmin, ki je poskrbela, da so dogodki za obiskovalce v celoti brezplačni. Aktualne informacije v zvezi z dogodki lahko spremljate na Facebook in Instagram strani Tminsko poletje in v lokalnih medijih. Celoten nabor dogodkov povzema priložnostna knjižica Tminsko poletje 23, ki jo v poštne nabiralnike prejmejo vsa gospodinjstva v občini Tolmin.

 

Špela Mrak (Zavod KŠM Tolmin)

 

POKROVITELJ:                   OBČINA TOLMIN

ORGANIZATORJI:             ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN MLADINO OBČINE TOLMIN

TURISTIČNO DRUŠTVO MOST NA SOČI

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI TOLMIN

SODELUJEJO:                     KS Tolmin, KS Most na Soči, Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, KD Myra Locatelli

Poletni počitniški program v Mali hiši: POČITNICE BREZ MEJA

Center za otroke Mala hiša Tolmin bo med poletnimi šolskimi počitnicami izvajal program aktivnega preživljanja prostega časa »Počitnice brez meja«, ki je namenjen osnovnošolskim otrokom, ki imajo stalno prebivališče v občini Tolmin oz. obiskujejo šolo v občini Tolmin. Program je sofinanciran s strani Zavoda za šport RS Planica, v okviru programa »Hura, prosti čas«, zato bo zajemal predvsem športne, v manjši meri pa tudi ustvarjalne in humanitarne vsebine.

Program bo potekal od 10. – 14. 7. 2023, od 8.00 do 16.00. Počitniški program je za otroke brezplačen.

V okviru programa ponujamo možnost naročila kosila, ki je plačljivo po položnici. Za prehrano lahko poskrbite tudi tako, da otroci obroke prinesejo s seboj oz. se na kosilo odpravijo domov in se nato vrnejo. Počitniški program bomo izvajali zunaj, na igriščih športnega parka Brajda in v Centru Mala hiša.

Prijave na program so OBVEZNE. Sprejemamo jih do ponedeljka, 3. 7. 2023, oziroma do zapolnitve prostih mest.  

PRIJAVNICO IZPOLNITE TUKAJ: https://forms.gle/B36VRoM9D76wcV7d8

Se vidimo!

Javni razpis za dodeljevanje sredstev za programe v mladinskem sektorju v občini Tolmin za leto 2023

Občina Tolmin objavlja Javni razpis za dodeljevanje sredstev za programe v mladinskem sektorju v občini Tolmin za leto 2023.

 1. Predmet razpisa:

Dodeljevanje sredstev za programe v mladinskem sektorju, ki spodbujajo razvoj mladinske politike in mladinskega dela in katerih cilji se nanašajo na:

 1. avtonomijo mladih,
 2. neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
 3. prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
 4. mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
 5. zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
 6. dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
 7. sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.
 1. Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki izvajajo programe v mladinskem sektorju in:
 1. so pravno organizirane kot društva ali zveze društev,
 2. imajo registriran sedež ali organizacijsko enoto v občini Tolmin,
 3. so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so predmet prijave na javni razpis,
 4. izvajajo programe v mladinskem sektorju, namenjene otrokom ali mladim v občini Tolmin,
 5. so do dneva objave javnega razpisa registrirane najmanj eno leto,
 6. sledijo ciljem lokalnega programa za mlade v občini Tolmin,
 7. imajo v ustanovitvenem ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje na področju programov v mladinskem sektorju,
 8. imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za organizacijo in izvedbo programov v mladinskem sektorju, ki so predmet prijave na javni razpis,
 9. imajo urejeno evidenco o članstvu v skladu s predpisom, ki ureja nevladni sektor,
 10. se programi v mladinskem sektorju, ki so predmet prijave na javni razpis, ne (so)financirajo iz drugih virov proračuna Občine Tolmin,
 11. imajo poravnane vse zapadle obveznosti in izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Občine Tolmin,
 12. niso v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra,
 13. imajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom,
 14. izpolnjujejo druge pogoje, določene z javnim razpisom.
 1. Upravičeni stroški po tem razpisu so:
 2. stroški priprave, koordinacije, izvedbe in vodenja programov v mladinskem sektorju,
  2.  stroški oglaševanja in promocije programov v mladinskem sektorju,
  3.  stroški dela prostovoljcev, opravljenega v povezavi z aktivnostmi iz prejšnjih dveh točk,
  4.  davek na dodano vrednost za stroške iz prve in druge točke tega odstavka, če ni povračljiv.
 3. Orientacijska vrednost razpisa:12.801,00 EUR
 4. Merila za vrednotenje programovso sestavni del razpisne dokumentacije.
 5. Za prijavo je treba predložiti:
 1. temeljni akt organizacije,
 2. odločbo oz. sklep o registraciji, ki jo izda upravna enota; namesto akta upravne enote se lahko predloži odločbo ministrstva o pravnem statusu društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva,
 3. izpolnjen prijavni obrazec (podatki o prijavitelju, izjava o sprejemanju pogojev razpisa, prijava za dodeljevanje sredstev),
 4. kratko vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programa za preteklo leto,
 5. program dela za leto 2023,
 6. finančni načrt za leto 2023.

Prijaviteljem, ki so akte iz tč. 6a in 6b predložili s prijavo za sofinanciranje programov v letih do 2022, teh letos ni treba prilagati, če se do vložitve prijave za dodeljevanje sredstev v letu 2023 niso spremenili.

 1. Rok za predložitev prijav in način predložitve

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski in tiskani obliki.

Prijavitelji morate najprej izpolniti vlogo v  elektronski obliki na spletnem obrazcu, ki je dostopen na naslovu  https://erazpisi.tolmin.si/

Elektronsko izpolnjen spletni obrazec natisnete, lastnoročno podpišete in oddate v zaprti kuverti z označbo »Ne odpiraj – prijava na razpis za dodeljevanje sredstev za programe v mladinskem sektorju v občini Tolmin v letu 2023«, in sicer s priporočeno pošto na naslov Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin ali osebno v sprejemni pisarni Občine Tolmin (pritličje), Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo na sedež Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin ne glede na način oddaje dostavljena do vključno 23. junija. Vloga bo štela za pravočasno, če bo do roka dostavljena na sedež Občine Tolmin oziroma oddana na pošto zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.

Prijav, ki ne bodo oddane v elektronski in tiskani obliki, ter nepravočasno prejetih prijav komisija ne bo upoštevala.

Mlada parada povezala mlade in mlade po srcu

Mesec april smo v Tolminu zaključili s težko pričakovano Mlado parado, ki je povezala mlade in mlade po srcu. Mladinske organizacije v občini Tolmin s Klub tolminskih študentov in Mladinskim svetom občine Tolmin na čelu, so poskrbele za pestro paleto dogodkov, ki so se odvijali med 28. in 30. 4. 2023. V treh dneh so se zvrstili športni turnirji v nogometu, košarki, odbojki, badmintonu in pikadu, pa jam session, standup večer, pub kviz, ter dva koncertna večera.

Na prvem poimenovanem Mlada rokada so nastopili mladi bandi; TamburaTeam, Shaun Banks, The tree man band, Pižoni, Uninvited, ki so se potegovali za nastop na festivalu Gora Rocka na drugem pa so nastopili Jet Black Diamonds, Slon in sadež, MRFY, Denis & Denis, RotorMotor.

Nedeljsko popoldne pred zaključnim koncertom je pred Tropikano potekala Tržnica mladinskih organizacij, na kateri so se predstavljale in med seboj družile mladinske organizacije, ki delujejo v občini Tolmin.

Na tržnici ste se lahko sprehodili med stojnicami Kluba tolminskih študentov, Mladine KŠM Tolmin, Mladinskega sveta občine Tolmin, Roda puntarjev Tolmin, ŠKTD Tantadruj, ŠKTD Lom, ŠKD Uče, FD Ivan Laharnar, ŠD Kuk Dolenja Trebuša, PGD Tolmin – sekcija mladih, predstavniki Centra MINK Tolmin in Društvo podeželske mladine Primorska. Dogajanje so popestrile tudi kmečke igre, nastop Folklorne skupine Ivan Laharnar s Šentviške Planote in navijaška skupina Twist.

Poleg odličnega programa, v katerem se je kaj našlo prav za vsakega, je najpomembnejše to, da je to bil dogodek, ki je bil organiziran s strani mladih za mlade in se je dotaknil in povezal res veliko število mladih v občini Tolmin in širše.

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih kulturnih programov v občini Tolmin

Na podlagi 25. in 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP) in 8. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 37/15), objavlja Občina Tolmin

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v občini Tolmin za leti 2023 in 2024

Sofinanciranje ljubiteljske dejavnosti kulturnih društev na naslednjih področjih:  vokalna glasbena dejavnost,  instrumentalna glasbena dejavnost,
gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, plesna dejavnost, filmska in video dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Občine Tolmin www.tolmin.si – razpisi in Zavoda KŠM Tolmin www.ksm.si. Vloge se odda izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in predvidevajo vpis vseh podatkov, potrebnih za popolnost vloge.
Kontakt za dodatna pojasnila v zvezi s prijavo je Špela Mrak, pisarna v Kinogledališču Tolmin, Mestni trg 5, 5220 Tolmin, vsak delovni dan po dogovoru oz. na e-naslovu spela@kino-tolmin.si ali tel. št. 041 313 887.

Prijave morajo biti oddane do ponedeljka, 29. 5. 2023 priporočeno po pošti, osebno v zaprti ovojnici ali po elektronski pošti.

Besedilo razpisa in kriteriji so v spodnjih priponkah:

JR za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 2023-24

JRK PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV

JRK 2023 merila in kriteriji

Obrazci za prijavo na razpis:

JRobrazec1_splosno_društvo

JRobrazec2_predstavitev dejavnosti

JRobrazec3_finance

JRobrazec4.1_zbori

JRobrazec4.2_orkestri_inst_skupine

JRobrazec4.4_folklora_ples

JRobrazec4.5_likovne_literarne_foto_film

JRobrazec4.6_ZKD

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa v občini Tolmin v letu 2023

Občina Tolmin je 12. 5. 2023 v Uradnem listu RS, št. 53/2023 objavila Javni razpis za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa (LPŠ) v občini Tolmin v letu 2023.

Predmet razpisa so športni programi, športni objekti, razvojne dejavnosti v športu, organiziranost v športu ter športne prireditve in promocija športa. Izbrani programi morajo biti izvedeni in dodeljena sredstva porabljena v letu 2023.

Prijave so možne do ponedeljka 29. maja 2023 na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo najdete v priponki. Prijave se lahko odda po pošti na naslov Zavod KŠM Tolmin, p.p. 80, 5200 Tolmin (velja pravilo dospetja – vloga mora na naslov prispeti do roka), osebno v prostorih Zavoda KŠM Tolmin (do dneva roka do 15. ure) ali po elektronski pošti na naslov direktor@ksm.si (prva stran s podpisom mora biti skenirana).

Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija so v spodnjih priponkah.

JR za sofinanciranje izvajanja LPŠ v Občini Tolmin v letu 2023

JR LPŠ 2023 – pogoji in merila

JR LPŠ 2023 – razpisna dokumentacija

JR LPŠ 2023 – vzorec pogodbe

ZAPOSLIMO ŠTUDENTA ALI DIJAKA

Iščeš delo?
Delo na blagajni Kinogledališča Tolmin je izziv za odgovornega in prijaznega dijaka ali študenta in ga je mogoče usklajevati s šolskimi in drugimi obveznostmi. Urnik je spremenljiv, prilagaja se programu Kinogledališča Tolmin.

Pridruži se ekipi Kinogledališča Tolmin: pokliči 041 625 803 ali piši na info@kino-tolmin.si

oglas za delo

PROSTI TERMINI V ŠPORTNI DVORANI

Obveščamo vas, da je v športni dvorani na voljo še nekaj prostih terminov za organizirane skupine. Za dolgoročnejši najem terminov je cena 24 €/h + DDV za 1/3 velike telovadnice ali 14 €/h + DDV za malo telovadnico.

V obdobju 1. februar – 23. junij so prosti naslednji termini:

VELIKA TELOVADNICA (1/3)

Ponedeljek: 20.30 – 22.00

Torek: 20.30 – 22.00

Sreda: 18.00 – 22.00

Četrtek: 21.00 – 22.00

MALA TELOVADNICA

Ponedeljek: 15.00 – 16.00, 17.00 – 18.00, 20.00 – 22.00

Torek: 16.00 – 17.00, 20.00 – 22.00

Sreda: 21.00 – 22.00

Četrtek: 17.00 – 18.00, 20.00 – 22.00

Petek: 21.00 – 22.00

Za rezervacijo termina kontaktirajte: Matija Rovšček, sport.dvorana@ksm.si, 031 338 723.